Αύξηση του αριθμού των ανέργων τον Ιούνιο

 

 

Αύξηση του αριθμού των ανέργων παρατηρήθηκε τον Ιούνιο του 2016, σε σχέση με το Μάιο 2016. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ για την εγγεγραμμένη ανεργία ο αριθμός τον ανέργων τον Μάιο ήταν 939.562 ενώ τον Ιούνιο έφτασε τους 950.025.

Συγκεκριμένα τον Ιούνιο 2016 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, αναζητούντες εργασία, φτάνουν στους 827.133. Από αυτούς το 52,92% βρίσκονται στον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 12 μήνες ή και περισσότερο, ενώ το 47,08% είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΟΑΕΔ για λιγότερο από 12 μήνες.  Στους ανέργους αναζητούντες εργασία το ποσοστό των αντρών ανέρχεται στο 37,50%, ενώ των γυναικών στο 62,50%.

Στα 122.892 άτομα έφτασε ο αριθμός των ανέργων, μη αναζητούντων εργασία, τον Ιούνιο. Στο μητρώο του ΟΑΕΔ είναι καταχωρημένοι από αυτούς το 47,97% για 12 μήνες και περισσότερο, ενώ το  52,03% είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΟΑΕΔ για λιγότερο από 12 μήνες. Οι άντρες ανέρχονται στο 36,23% και οι γυναίκες στο 63,77%.