.

N.4409/2016
Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'136/28.7.2016

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 2. Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Αρθρο 3. Γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνου («risk management») σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 4. Θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος στο πλαίσιο χορήγησης αδειών κατά το ν. 2289/1995 (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 5. Συμμετοχή του κοινού σχετική με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από προγραμματιζόμενες υπεράκτιες εργασίες έρευνας υδρογονανθράκων (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 6. Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εντός περιοχών αδειοδότησης (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 7. Ευθύνη για περιβαλλοντικές ζημίες (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 8. Ορισμός της Αρμόδιας Αρχής - εξουσιοδοτήσεις (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 9. Λειτουργία της Αρμόδιας Αρχής (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 10. Συνεργασία με Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ) (άρθρο 10 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Αρθρο 11. Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για την εκτέλεση υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 12. Έκθεση μεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 13. Έκθεση μεγάλων κινδύνων που αφορά σε μη παραγωγική εγκατάσταση (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 14. Εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 15. Κοινοποίηση και πληροφορίες σχετικά με εργασίες γεώτρησης (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 16. Κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 17. Ανεξάρτητη επαλήθευση (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 18. Ενέργειες Αρμόδιας Αρχής σε σχέση με εργασίες επί των εγκαταστάσεων (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Αρθρο 19. Πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων από διαχειριστές και ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 20. Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που διεξάγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 21. Διασφάλιση συμμόρφωσης προς το ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 22. Εμπιστευτική αναφορά θεμάτων ασφάλειας (Άρθρο 22 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αρθρο 23. Διάχυση πληροφοριών (Άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 24. Διαφάνεια (Άρθρο 24 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 25. Έκθεση για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια και το περιβάλλον (Άρθρο 25 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 26. Διερεύνηση σοβαρού ατυχήματος (Άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αρθρο 27. Συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών (Άρθρο 27 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Αρθρο 28. Απαιτήσεις σχετικά με τα εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 28 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 29. Εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 29 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 30. Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 30 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αρθρο 31. Διασυνοριακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 31 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 32. Κυρώσεις (Άρθρο 34 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 33. Τροποποίηση του π.δ. 148/2009 (Α' 190) (Άρθρο 38 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 34. Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 42 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Αρθρο 35. Παραρτήματα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αρθρο 36. Ρυθμίσεις για την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ

Αρθρο 37. Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 ( Α' 230)

Αρθρο 38. Κύρωση της από 20.11.2015 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α'296)

Αρθρο 39. Τροποποίηση των περίπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ( Α'107)

Αρθρο 40. Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.)

Αρθρο 41. Ρυθμίσεις λατομικής νομοθεσίας

Αρθρο 42. Εξουσιοδοτική διάταξη για τα πράσινα σημεία και τα Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.

Αρθρο 43. Τροποποιήσεις στο π.δ. 325/2000 (Α' 266)

Αρθρο 44. Ένταξη ηλιοθερμικών σταθμών ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 10 MW στα έργα της υποπαραγράφου δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α'129)

Αρθρο 45. Δαπάνες μετακίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αρθρο 46. Παράταση υποβολής δήλωσης για κατ' επάγγελμα αγρότες

Αρθρο 47. Τροποποίηση της περίπτωσης γ' της τελευταίας παραγράφου της παρ. Α.2 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α' 29)

Αρθρο 48. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4342/2015 (Α' 143)

Αρθρο 49. Τροποποιήσεις του ν. 4122/2013 (Α'42)

Αρθρο 50. Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 26 του ν. 4342/2015 (Α'143)

Αρθρο 51. Ρυθμίσεις για την ενίσχυση και θεσμική θωράκιση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αρθρο 52. Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών

Αρθρο 53. Ασυμβίβαστα Ενεργειακών Επιθεωρητών

Αρθρο 54. Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων

Αρθρο 55. Απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Αρθρο 56. Κυρώσεις

Αρθρο 57. Καταργούμενες διατάξεις

Αρθρο 58. Μεταβατικές διατάξεις

Αρθρο 59. Τελικές διατάξεις

Αρθρο 60. Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας συλλογικών οργάνων, προσωπικού καλλιτεχνικών σχολείων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρθρο 61. Ρύθμιση για τον καθορισμό της ανακτήσιμης διαφοράς περιόδου 2006-2015 του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Αρθρο 62. Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Αρθρο 63.

Αρθρο 64.

Αρθρο 65. Ρύθμιση μισθολογικών θεμάτων προσωπικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Αρθρο 66. Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Αρθρο 67.

Αρθρο 68.

Αρθρο 69.

Αρθρο 70.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Οι Υπουργοί  
  Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
Οικονομίας, Ανάπτυξης Παιδείας, Έρευνας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Τουρισμού και Θρησκευμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός    
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός   Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
  Υφυπουργός  
Υποδομών, Μεταφορών Υποδομών, Μεταφορών Ναυτιλίας
και Δικτύων και Δικτύων και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
και Τροφίμων Επικρατείας  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ