.

Προσωρινά Στράτος-Χαραλαμπίδης στο ΤΧΣ

Την προσωρινή τοποθέτηση διευθύνοντος συμβούλου και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ο Χριστόφορος Στράτος τοποθετείται στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ενώ ο Μιχαήλ Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει αναπληρωτής διευθύνων συμβούλος, έπειτα από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου στον υπουργό Οικονομικών.

Ειδικότερα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε σήμερα ότι «σύμφωνα με το άρθρο 80 του Νόμου 4413 του Υπουργείου Οικονομικών, τροποποιήθηκε ο Ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α' 119) με τον οποίο εισάγεται διαδικασία τοποθέτησης μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, με πλήρη καθήκοντα και αρμοδιότητες, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως το διορισμό των νέων μελών με τη συνήθη διαδικασία του νόμου του Ταμείου».

Και συμπληρώνει:

«Ως εκ τούτου, και μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου στον υπουργό Οικονομικών, στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τοποθετείται ο Χριστόφορος Στράτος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου και στη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου ο Μιχαήλ Χαραλαμπίδης, ανώτατο στέλεχος του ΤΧΣ».

Ποιοι είναι

Ο Χριστόφορος Στράτος είναι στέλεχος με διεθνή χρηματοοικονομική και τραπεζική εμπειρία και κατείχε ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα στο Λονδίνο, το Παρίσι και τη Μαδρίτη, (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,  Santander Infrastructure Capital Management Ltd, Banque Indosuez) με εξειδίκευση στους τομείς των πιστοδοτήσεων, των δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Είναι κάτοχος Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το INSEAD, Fontainebleau, στη Γαλλία και κάτοχος Bachelor of Science (BSc) στη Βιομηχανική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο Lehigh, Bethlehem, Pennsylvania, των ΗΠΑ.

Ο Μιχαήλ Χαραλαμπίδης κατέχει τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τον Ιούνιο του 2011, με κύριες αρμοδιότητες τη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου, την παρακολούθηση του πλαισίου των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς επίσης και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης.

Έχει διατελέσει στέλεχος τραπεζών όπως οι Πειραιώς, Εθνική, Ιονική & Λαϊκή.

Ο Μιχαήλ Χαραλαμπίδης έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο (M.Sc.) στα Διεθνή Οικονομικά, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας/Cardiff Business School στη Μ. Βρετανία.