.

N.4414/2016
Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'149/9.8.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Άρθρο 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2. Ορισμοί
Άρθρο 3. Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Άρθρο 4. Τιμές Αναφοράς για την αποζημίωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Άρθρο 5. Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Άρθρο 6. Μεθοδολογία Υπολογισμού Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Άρθρο 7. Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Άρθρο 8. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
Άρθρο 9. Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Άρθρο 10. Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Άρθρο 11. Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
Άρθρο 12. Μηχανισμός Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Άρθρο 13. Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.3468/2006 (Α΄ 129)
Άρθρο 14. Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Άρθρο 15. Διάρκεια ισχύος αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων
Άρθρο 16. Διάρκεια ισχύος Αδειών Εγκατάστασης και Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και λοιπά θέματα Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης
Άρθρο 17. Παράταση ισχύος αδειών παραγωγής
Άρθρο 18. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και ν. 4062/2012 (Α΄ 70)
Άρθρο 19. Ρυθμίσεις για Υδατορέματα
Άρθρο 20. Τροποποιήσεις του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και του ν. 4152/2013 (Α΄107)
Άρθρο 21. Θέματα Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
Άρθρο 22. Τροποποιήσεις του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
Άρθρο 23. Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεμένων Νησιών
Άρθρο 24. Ρυθμίσεις για τη συμμόρφωση με την υπ’αριθμ. 2014/536/ΕΕ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 25. Τροποποίηση του ν. 3468/2006 (A'129) και του ν. 4254/2014 (A΄ 85)
Άρθρο 26. Μεταβατικές Διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Άρθρο 27. Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
Άρθρο 28. Τροποποιήσεις του άρθρου 80 του ν. 4001/2011
Άρθρο 29. Τροποποίηση των άρθρων 80Α, 80Β και 80Γ του ν. 4001/2011
Άρθρο 30. Τροποποίηση του άρθρου 81 του ν. 4001/2011
Άρθρο 31. Τροποποίηση του άρθρου 82 του ν. 4001/2011
Άρθρο 32. Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4001/2011
Άρθρο 33. Τροποποίηση του άρθρου 8 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. Β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Άρθρο 34. Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Άλλες διατάξεις

Άρθρο 35. Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών
Άρθρο 36. Τροποποίηση του όρου 8.1 (γ) περίπτωση (ii) του Παραρτήματος 1 της από 26 Ιουνίου 2013 Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας (Host Government Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Εταιρίας Trans Adriatic Pipeline AG σχετικά με το έργο του Διαδριατικού Αγωγού (TAP), όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 4217/2013 (Α΄ 267)
Άρθρο 37. Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό στη «Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)» και στο «Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία (ΛΑΓΗΕ ΑΕ)»
Άρθρο 38. Θέματα για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της «Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)»
Άρθρο 39. Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του «Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμης Εταιρείας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ)»
Άρθρο 40. Ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης εκτός έδρας επιθεωρητών ΣΕΠΔΕΜ και προσωπικού ΙΓΜΕ
Άρθρο 41. Ρυθμίσεις θεμάτων εκμετάλλευσης και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης
Άρθρο 42. Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)
Άρθρο 43. Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)
Άρθρο 44. Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ)
Άρθρο 45. Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Άρθρο 46. Τροποποιήσεις του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)
Άρθρο 47. Παράταση προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174)
Άρθρο 48. Λειτουργία υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 49. Προσθήκη άρθρου 32Α με τίτλο «Αίτημα διατήρησης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης» στο ν.4067/2012 (A'79)
Άρθρο 50. Ρυθμίσεις για την Εθνική Λυρική Σκηνή

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
«ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»»

Άρθρο 51. Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Εποπτεία
Άρθρο 52. Σκοπός - Δραστηριότητες
Άρθρο 53. Παραχώρηση δημοσίου κτήματος - κινητά στοιχεία, συστατικά και παραρτήματα
Άρθρο 54. Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης
Άρθρο 55. Γενικός Διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης
Άρθρο 56. Πόροι του Φορέα Διαχείρισης
Άρθρο 57. Βιβλία και στοιχεία
Άρθρο 58. Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος
Άρθρο 59. Εσωτερικοί κανονισμοί – Σχέδια διαχείρισης
Άρθρο 60. Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 61. Ενίσχυση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α., από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης
Άρθρο 62.
Άρθρο 63. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Υφυπουργός Εξωτερικών ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ