.

Ανακοίνωση - Διαμαρτυρία

Από: Αλεβιζάκη Παναγιώτη Εκ/που της ΑΚΙΟΕ

Προς: Γ.Ε.Μ.Η.

Αγαπητοί κύριοι,

Το σύστημα έχει σκοπό να εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και αν αυτό δεν μπορεί να υπερφορτωθεί, τότε δεν έχετε κάνει σωστή δουλειά και το μόνο που καταφέρνετε είναι να μας ταλαιπωρείτε. Οι ανακοινώσεις όπως η παρακάτω που μας στέλνετε είναι ευγενικές αλλά από ευγένεια δεν έχουμε ανάγκη, έχουμε ανάγκη από εξυπηρέτηση και γι’ αυτό ζητάμε να δοθεί παράταση μέχρις ότου είστε σε θέση να εξυπηρετήσετε το σύνολο των επιχειρήσεων χωρίς «υπερφορτώσεις». Αν δεν μπορείτε να κάνετε το σύστημα να δουλεύει δώστε την λύση που υποσχεθήκατε. Δώστε παράταση.