.

Πακέτο με 15 «τομές» μέχρι τον Μάρτιο

Συντάκτης: Μάριος Χριστοδούλου, efsyn.gr

Μπορεί η κυβέρνηση με το 1,6 δισ. ευρώ που έχει ρίξει μέχρι τώρα στην αγορά (επί συνόλου 1,8 δισ.) να εξασφαλίζει την επόμενη δόση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 1,7 δισ. ευρώ, από την άλλη δεν μπορεί να παραβλέψει το «πακέτο» με τα φορολογικά προαπαιτούμενα που εκκρεμούν ώς τον Μάρτιο του 2017 και συνδέονται με τη νέα δόση των 6,1 δισ. ευρώ.

Και αν για την υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ (1,1 δισ. είναι για τα προαπαιτούμενα + 1,7 δισ. τα ληξιπρόθεσμα) οι εκκρεμείς φορολογικές δεσμεύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν είναι μόλις δύο, δεν συμβαίνει το ίδιο με τη δεύτερη αξιολόγηση η οποία… απαιτεί 15 σημαντικές αλλαγές-τομές στη φορολογία.

Αυτές εκτείνονται από το καθεστώς επιβολής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης μέχρι το «κόψιμο» των φοροαπαλλαγών που έμειναν… όρθιες από τα δύο προηγούμενα μνημόνια.

Όσες δηλαδή εκπτώσεις φόρου «επέζησαν» θα διαγραφούν το επόμενο διάστημα από τον χάρτη.

Η παροχή πόρων για προσλήψεις, προκειμένου να στελεχωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εσόδων, από 1-1-2017, και η επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της (προαπαιτούμενα υποδόσης) δεν είναι τίποτα συγκριτικά μ’ αυτά που συνδέονται με τη δεύτερη αξιολόγηση.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί από τον περασμένο Μάιο που ολοκληρώθηκε η πρώτη αξιολόγηση να νομοθετήσει μέτρα για μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία επιβολής κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων στις περιπτώσεις που δεν πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους στο Δημόσιο.

Παράλληλα, έχει συμφωνήσει να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας απλοποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Κώδικα ΦΠΑ και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καταργώντας φορολογικά κίνητρα και υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή των δηλώσεων.

Από τα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης δεν λείπουν οι αντικειμενικές τιμές και συγκεκριμένα η εξίσωσή τους με τις αγοραίες τιμές των ακινήτων.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2017, η κυβέρνηση θα πρέπει να καταθέσει λεπτομερείς προτάσεις για την «ευθυγράμμιση» των φορολογητέων αξιών των ακινήτων (των αντικειμενικών αξιών) με τις τιμές της κτηματαγοράς (έως τον Ιούνιο του 2017).

Σύμφωνα με το συμπληρωματικό μνημόνιο, μέχρι τον Μάρτιο του 2017 η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει δρομολογήσει δεκαπέντε νέες παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα:

1. Επανεξέταση όλων των κινήτρων που υπάρχουν στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων και ενσωμάτωση σε ενιαία νομοθεσία των φοροαπαλλαγών, με ταυτόχρονη κατάργηση εκείνων που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες.

2. Αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς του κλάδου της ναυτιλίας στη βάση των υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παράταση μέχρι το 2018 της εφαρμογής των διατάξεων για την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

3. Απλοποίηση του καθεστώτος της φορολογίας εισοδήματος και διασφάλιση της συνοχής της φορολογικής βάσης για τον φόρο εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ (απαλλάσσονται όσες έχουν ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ).

4. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών η οποία να καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών.

5. Αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των φορολογικών ελέγχων.

6. Νέα πρόστιμα για «μαϊμού» ταμειακές μηχανές.

7. Νέο φορολογικό πλαίσιο για τα οχήματα συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σ’ αυτά, σε συμφωνία με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

8. Επανεξέταση του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων.

Η αναθεώρηση του ΚΕΔΕ θα περιλαμβάνει αλλαγές στις διαδικασίες που θα εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση για την αναγκαστική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ασυνεπών οφειλετών σε δημόσιους πλειστηριασμούς.

9. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της είσπραξης των φόρων επί των εισοδημάτων που δημιουργούνται σε off-shore χαρτοφυλάκια ιδιωτών.

10. Απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τον ΦΠΑ.

Οι ελληνικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2016 θα πρέπει να κωδικοποιήσουν και να απλοποιήσουν τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, ευθυγραμμίζοντάς την με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και προχωρώντας στην εξάλειψη των εκκρεμών νομικών κενών.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών εξετάζονται ο περιορισμός της υποβολής περιοδικών δηλώσεων για τις επιχειρήσεις που διενεργούν σχεδόν όλες τις συναλλαγές τους μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς επίσης και αύξηση του ορίου των ακαθάριστων εσόδων για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ, από τα 10.000 στα 25.000 ευρώ.

Ανασφάλιστα Ι.Χ.

11. Επιτάχυνση της είσπραξης των προστίμων για οχήματα ανασφάλιστα, οχήματα που δεν πέρασαν από τεχνικό έλεγχο, και από την παράνομη χρήση συχνοτήτων.

12. Να προμηθευτούν οι φορολογικές αρχές προγράμματα ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα επιτρέπουν την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

13. Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα μη εισπράξιμα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και δρομολόγηση μιας διαδικασίας η οποία θα εξασφαλίζει την επιλογή των μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων με βάση την ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων προκειμένου να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη βιωσιμότητά τους.

Επί της ουσίας πρόκειται για μέτρα αναδιάρθρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών για μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πολλούς εργαζόμενους και κρίνονται βιώσιμες, μέσω της παροχής δυνατοτήτων εξατομικευμένων λύσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε πολλές μηνιαίες δόσεις.

14. Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

15. Εξίσωση αντικειμενικών με τις αγοραίες τιμές έως τον Ιούνιο του 2017.