.

Δελτίο Τύπου
Απάντηση στο από 8/9/2016 Δελτίο Τύπου της ΚΕΔΕ

Η ΚΕΔΕ με το ανωτέρω Δ.Τ. επιχειρεί ανεύθυνα και συκοφαντικά να επιρρίψει ανύπαρκτες ευθύνες προσωπικά στον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και την πρόκληση οικονομικών ζημιών, λόγω των πρόσφατων πλημμυρών.

Επί αυτών των ανυπόστατων, πρωτάκουστων, έωλων και συκοφαντικών ισχυρισμών αναφέρουμε τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, η ασφαλιστική νομοθεσία, προβλέπει χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας με την απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη τη μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών στα ασφαλιστικά Ταμεία. Σε διαφορετική περίπτωση θα ήτο αδύνατη η λειτουργία του θεσμού της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι συγκεκριμένοι Δήμοι που υπέστησαν τις καταστροφές ήταν και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και σε κάθε περίπτωση δεν αιτήθηκαν έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, την οποία να τους αρνήθηκε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Προφανώς, λοιπόν, για τους Δήμους αυτούς, καμία δράση ή εκτέλεση αντιπλημμυρικού έργου, ανεστάλη ή διεκόπη στη εκτέλεσή του, λόγω μη χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας.

Οι εν λόγω ισχυρισμοί που περιέχονται στο Δ.Τ. της ΚΕΔΕ αποτελούν ύβρη και προσβολή στη μνήμη των νεκρών συνανθρώπων μας και των εν γένει πληγέντων, αντί της συμπαράστασης, της συμπάθειας και της έμπρακτης αλληλεγγύης, που θα έπρεπε να επιδεικνύεται. Επιχειρείται σκόπιμη παραπληροφόρηση των πληγέντων και της κοινής γνώμης. Ο βαθιά λαϊκός και δημοκρατικός θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει υπηρετηθεί από λαμπρές, λαοπρόβλητες προσωπικότητες και καμία ευκαιριακή και ατυχής κομματική συγκυρία δεν μπορεί να αμαυρώσει τις παραδόσεις και την Ιστορία του θεσμού.

Σε κάθε περίπτωση το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λειτουργεί δημοκρατικά, σύννομα και με γνώμονα αποκλειστικά την εξυπηρέτηση του Δημόσιου συμφέροντος και των ασφαλισμένων.

Τονίζεται ότι με την αριθμ. 215/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία γνωστοποιήθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την 25-8-2016, δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στους Δήμους. Ήδη, έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος (30/2016) για την εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεσμεύεται να ακολουθήσει αταλάντευτα τα σύννομα και με συνέπεια να υπηρετεί, ως πολύτιμος αρωγός την κοινωνία.

Στα θύματα και τους πληγέντες της κακοκαιρίας το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα σταθεί ουσιαστικά αλληλέγγυα ως συμπαραστάτης, με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ