.

Υπερκάλυψη του στόχου εσόδων ΦΠΑ

Οι εισπράξεις από τα νησιά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις εισπράξεις του ΦΠΑ. Τα συνολικά έσοδα υπερέβησαν τον στόχο του προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ιανουάριος - Αύγουστος.

Ικανοποίηση επικρατεί στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και στο υπουργείο Οικονομικών για την πορεία των εσόδων από τον ΦΠΑ που υπερέβησαν το στόχο κατά 3,01%.

Τα αναλυτικά στοιχεία των εσόδων που έχει επεξεργασθεί το υπουργείο Οικονομικών είναι χαρακτηριστικά για τις επιδόσεις στις εισπράξεις του ΦΠΑ στα νησιά.

Στη Μύκονο οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ τον Αύγουστο υπερέβησαν κατά 170,1% τον μηνιαίο στόχο του προϋπολογισμού ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Ρόδο είναι 165,6% και στη Σαντορίνη 114,4%. Στη Ζάκυνθο η υπέρβαση των εσόδων του ΦΠΑ από τον στόχο ανήλθε σε 91,2%, στην Κέρκυρα 78,6%, στα Χανιά 53,7% , και στο Ηράκλειο 51,7%.

Το σύνολο των εσόδων από τον ΦΠΑ τον Αύγουστο παρουσίασε υπέρβαση 9,91% από τον μηνιαίο στόχο.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού τον Αύγουστο

Ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται η πορεία του συνόλου των εσόδων του δημοσίου τον ίδιο μήνα. Είναι χαρακτηριστικό, όπως καταγράφηκε και στα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τον Αύγουστο, ότι το σύνολο των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού σημείωσαν τον μήνα αυτόν υπέρβαση από τον στόχο παρά το γεγονός ότι δεν εισπράχθηκε όπως προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ η οποία μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο.

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι «τον Αύγουστο 2016 τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.932 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 62 εκατ. ευρώ. Η υπερεκτέλεση, δηλαδή, των εσόδων υπερκάλυψε και τη δόση του ΕΝΦΙΑ -εκτιμώμενου ύψους 738 εκατ. ευρώ- η οποία θα εισπραχθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, αντί του Αυγούστου που προέβλεπε ο στόχος».

Σημειώνουν, ακόμη, ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 29.883 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 464 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.