Απαντήσεις στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων στο σεμινάριο "Πρακτικά Εργασιακά & Μισθοδοτικά Θέματα 21.09.16" που πραγματοποίησε η ASTbooks.

 

 

 

Ερώτηση 1. Σε ποια περίπτωση με εργόσημο γίνεται η κατάθεση στο ΣΕΠΕ . Ένα παράδειγμα

Απάντηση: Για εργόσημο δεν στέλνετε έντυπα, ούτε χειρόγραφα ούτε ηλεκτρονικά.

 

Ερώτηση 2. Υπάρχει ακόμα το βιβλίο υπερωριών;

Απάντηση: Ναι (βλ. άρθρο 55, παρ. 1 ν.4310/14). Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. (αρ. πρωτ. 46755/847/11.12.2014, Υπ. Εργ.)

 

Ερώτηση 3. Σε ανέγερση οικοδομής από ιδιώτη ,με πρόσληψη οικοδομοτεχνιτών για μερικά ημερομίσθια τον μήνα, θα πρέπει να ενημερώνεται το ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα ή καθόλου;

Απάντηση: Χειρόγραφα. Βλ. διαφάνεια 13.

 

Ερώτηση 4. Εργάτης με 4ωρη απασχόληση εργάζεται 5 ημέρες την εβδομάδα. Ασφαλιστικά ημερομίσθια 22 ή 23. Για το επίδομα αδείας 11 ή 13;

Απάντηση: Σύμφωνα με το ΙΚΑ, ένσημα όσες μέρες πράγματι εργάστηκε (22-23). Σύμφωνα με ΣτΕ όσες είναι οι συνολικές εργάσιμες του μήνα (συμπεριλαμβάνονται τα Σάββατα).

Επίδομα αδείας: 13 ημερομίσθια, αφού έχουν αναχθεί σε εξαήμερο

 

Ερώτηση 5: Η παροχή κουπονιού 5€ ημερησίως θεωρείται οικειοθελής παροχή?

Απάντηση: Ναι, εάν χορηγείται συνεχώς και επανειλημμένως επί μακρόν και κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Οπότε, δεν μπορεί να τα περικόψει μονομερώς, εκτός εάν έχει επιφυλάξει για τον εαυτό του αυτό το δικαίωμα κατά την κατάρτιση της σύμβασης. (Η απάντηση αφορά εάν η οικειοθελής αυτή παροχή χαρακτηρίζεται μισθός) Βλ. διαφάνεια 58

 

Ερώτηση 6: Επιχείρηση που δεν απασχολεί πλέον προσωπικό εδώ και μερικά έτη, (έχει κωδικούς ΙΚΑ) δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Εργάνη φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να εγγραφεί στο sepenet

Απάντηση: Σωστά (σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διευκρινίσεις), διότι η εν λόγω απόφαση κάνει λόγο για υποχρέωση εγγραφής των "εργοδοτών"

 

Ερώτηση 7: Μισθωτός με 4ωρη απασχόληση και εργάζεται 20 ώρες 5 ημέρες την εβδομάδα. Ασφαλιστικά είναι 22-23. Επίδομα αδείας πόσο θα είναι 12,5 ή 11.

Απάντηση: Ανώτερο όριο επιδόματος άδειας: Μισός μισθός

 

Ερώτηση 8: 4ωρη και εξαήμερη απασχόληση πόσα ένσημα δικαιούται; Από το τοπικό ΙΚΑ μου είχαν απαντήσει το μέγιστο 25. Ισχύει;

Απάντηση: Ναι, εάν πρόκειται για αμειβόμενο με μισθό.

Εάν πρόκειται για εργάτη, 24-27 ένσημα (ανάλογα με τις εργάσιμες) ανά μήνα.

 

Ερώτηση 9: Εμπορική εταιρεία με ΚΑΔ 5261 απασχολεί και μηχανικούς ΤΕΙ και τους ασφάλιζε με πακέτο κάλυψης 101 καθόσον δεν ήταν εμποροϋπάλληλοι. Είναι ορθό;

Απάντηση: Η ασφαλιστική αντιμετώπιση δεν είναι θέμα του παρόντος σεμιναρίου. Θα αναλυθεί σε επόμενα.

 

Ερώτηση 10: Ποια είναι η διαφορά υπερεργασίας και υπερωρίας;

Απάντηση: Βλ. διαφάνειες 138 και επόμενες. Θα αναλυθεί αργότερα.

 

Ερώτηση 11: Το ειδικό βιβλίο αδειών τηρείται από εποχικές επιχειρήσεις; Αν ναι πρέπει να αναφέρει μέσα όλους τους εργαζόμενους ακόμα και αν δεν έχουν πάρει ακόμα την άδεια τους;

Απάντηση: Ναι και στα 2 ερωτήματα

 

Ερώτηση 12: Εργαζόμενος/ημερομίσθιος με 8ωρη απασχόληση αμείβεται με 25 ημερομίσθια κάθε μήνα σταθερά. Είναι λάθος που δεν αμείβεται με 26-27 ημερομίσθια;

Απάντηση: Ναι, είναι λάθος

 

Ερώτηση 13: Άδεια άνευ αποδοχών τι ισχύει;

Απάντηση: Η ερώτηση σας θα απαντηθεί σε επόμενο σεμινάριο.

 

Ερώτηση 14: Τα 20 ευρώ τα πληρώνουν και οι ιδιοκτήτες (ιδιώτες) οικονομοτεχνικών έργων;

Απάντηση: Σε ποια 20 ευρώ αναφέρεστε;

 

Ερώτηση 15: Ποια η διαφορά εργάτη με υπάλληλο. Δηλαδή ένας βοηθός φωτογράφου με ωρομίσθιο θεωρείται εργάτης ή υπάλληλος;

Απάντηση: Η διάκριση του μισθωτού σε εργάτη ή υπάλληλο εξαρτάται από το είδος της εργασίας που παρέχει  και όχι από το χαρακτηρισμό που του δίνει η σύμβαση εργασίας ή από τον τρόπο που αυτός αμείβεται. Έτσι, εργάτης είναι εκείνος του οποίου η εργασία συνίσταται, αποκλειστικά ή κατά κύριο  λόγο, στη χρησιμοποίηση των σωματικών του δυνάμεων, ενώ υπάλληλος είναι αυτός του οποίου η εργασία είναι, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, προϊόν πνευματικού μόχθου και προϋποθέτει ως εκ τούτου ανάλογη κατάρτιση, εμπειρία και υπευθυνότητα.

Π.χ. σε ένα εστιατόριο ο σεφ χαρακτηρίζεται ως υπάλληλος, ο ψήστης ως εργάτης

 

Ερώτηση 16: Στο έντυπο Ε3 (για ωρομίσθιους) σε ένα πεδίο ζητάει μισθό. Τι εννοεί, τον μηνιαίο μισθό που αντιστοιχεί στις ώρες εργασίας που έχουν συμφωνηθεί ή στον μηνιαίο μισθό σε πλήρη απασχόληση;

Απάντηση: Η αναγωγή γίνετε στις ώρες εργασίας που έχουν συμφωνηθεί. όχι σε πλήρη απασχόληση.

 

Ερώτηση 17: Η προϋπηρεσία ισχύει σε οποιαδήποτε ειδικότητα;

Απάντηση: Για την ΕΓΣΣΕ, ναι.

Για τις υπόλοιπες, εφόσον προβλέπεται από σύμβαση.

 

Ερώτηση 18: Όταν ένας μισθωτός δεν είχε καθόλου προϋπηρεσία σε άλλους εργοδότες ποτέ και εργάζεται σε 1 εργοδότη από το 2014. Όταν θα κλείσει τριετία θα πρέπει ο εργοδότης να του χορηγήσει επίδομα τριετίας εφόσον η πρόσληψη του έγινε μετά τις 14/02/12;

Απάντηση: Όχι δεν πρέπει.

 

Ερώτηση 19: Ποια η διαφορά υπερεργασίας και υπερωρίας ;

Απάντηση: Βλ. διαφάνειες 138 και επόμενες. Θα αναλυθεί στη συνέχεια από τους εισηγητές.

 

Ερώτηση 20: Σερβιτόρος ή / και οποιαδήποτε ειδικότητα σε επισιτιστικά μπορεί να δουλεύει 6ημερο, 6:40/μέρα;

Απάντηση: Ναι, εφόσον ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης δεν είναι μέλος του σωματείου του ή της εργοδοτικής του ένωσης.

Ναι και στην περίπτωση που και οι δύο είναι μέλη των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, διότι η ΔΑ/2016 που υπογράφτηκε τον Ιούλιο και προβλέπει 5ήμερο, έχει προς το παρόν ανασταλεί λόγω έφεσης.

 

Ερώτηση 21: Στο ΣΕΠΕΝΕΤ πρέπει να φτιάξουμε κωδικούς και για τις επιχειρήσεις για εποχιακά επαγγέλματα ή που δεν έχουν ακόμα προσωπικό;

Απάντηση: Σύμφωνα πάντα με τις μέχρι τώρα διευκρινίσεις, ναι και όχι.

 

Ερώτηση 22: Σχετικά με το sepenet μπορεί να γίνει εγγραφή με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διαφορετικούς εργοδότες;

Απάντηση: Το email είναι μοναδικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο email και για άλλον λογαριασμό.

Σύμφωνα με νεώτερες διευκρινήσεις: Φοροτεχνικά ή Λογιστικά Γραφεία που προσπαθούν με τη χρήση ενός email να εγγράψουν όλους τους πελάτες τους, αν διαθέτουν email σε κάποιο provider όπως το gmail, μπορούν να δοκιμάσουν να εισάγουν κατά την εγγραφή των πελατών τους email της μορφής:
myemail+company@gmail.com, όπου στο company θα βάζουν το λεκτικό της εταιρείας. Το gmail προωθεί όλα τα παραπάνω email στο myemail@gmail.com.

 

Ερώτηση 23: Εργαζόμενος πλήρης απασχόλησης που τη μια εβδομάδα απασχολείται για 5 ημέρες και την άλλη για 6 ημέρες. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να είμαι νόμιμος;

Απάντηση: Τι εννοείτε; Την 1 εβδομάδα δουλεύει 5μερο 40ωρο και την επόμενη 6μερο 40μερο, και το πάει εναλλάξ; Δεν γίνετε αυτό.

 

Ερώτηση 24: Αν δεν υποβάλλουμε έντυπα στο ΣΕΠΕ για τους εργάτες γης, γιατί να υπάρχει  υποχρέωση υποβολής για τους εργάτες στην οικοδομή;

Απάντηση: Οι εργάτες γης αμείβονται με εργόσημο και δεν υποβάλλονται έντυπα ΣΕΠΕ.

Οι οικοδόμοι δεν έχουν εργόσημο αλλά κανονική ασφάλιση και αμοιβή, οπότε υποβάλλονται χειρόγραφα τα ανάλογα έντυπα στο ΣΕΠΕ.

 

Ερώτηση 25: Εργοδότης έχει σταματήσει να απασχολεί προσωπικό εδώ και δυο μήνες. Πρέπει να απογραφεί στο sepenet;

Απάντηση: Κατά τη γνώμη μας, όχι.

 

Ερώτηση 26: Σχετικά με το sepenet μπορώ να εγγράψω δύο ή και περισσότερους εργοδότες με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email);

Απάντηση: Όχι. Το email είναι μοναδικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο email και για άλλον λογαριασμό

 

Ερώτηση 27: Ισχύει η εγκύκλιος του ΙΚΑ 90/2002 ΑΠ Α20/417/31 17-12-2002 για εξαίρεση από την ασφάλιση του ΙΚΑ των εποχιακά απασχολούμενων αγροτών με ασφάλιση στον ΟΓΑ σε επιχειρήσεις που μεταποιούν προϊόντα γης;

Απάντηση: Όχι. Βλ. εγκ. ΙΚΑ 42/2008

 

Ερώτηση 28: Ένας υπάλληλος ο οποίος έχει προϋπηρεσία πάνω από 3 έτη, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει το μισθό του σύμφωνα με τα έτη προϋπηρεσίας;

Απάντηση: Ναι, εάν το επιβάλλει ο νόμος ή ΣΣΕ/ΔΑ.

 

Ερώτηση 29: Για τις υπερωρίες απαιτείται άδεια από την επιθεώρηση εργασίας. Για την υπερεργασία απαιτείται;

Απάντηση: Για την υπερεργασία δεν απαιτείται καμία άδεια.

 

Ερώτηση 30: Εργαζόμενος επί 6ημερου έχει ένα σταθερό πρόγραμμα εργασίας όπου απασχολείται Κυριακή και έχει ρεπό την Δευτέρα, είναι σωστό;

Απάντηση: Όχι δεν είναι σωστό. Για κάθε 6 Κυριακές που απασχολείτε ο εργαζόμενος η 7η πρέπει να είναι ρεπό. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να υποβάλλεται πρόγραμμα στο ΕΡΓΑΝΗ.

 

Ερώτηση 31: Αργίες κατά έθιμο είναι υποχρεωτικές; Πχ Αγίου Πνεύματος ή δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Ο εργαζόμενος δικαιούται επιπλέον αμοιβής;

Απάντηση: Δεν είναι υποχρεωτικές, εκτός εάν προβλέπονται από ΣΣΕ που δεσμεύουν τους εργοδ. & εργαζ.

Γενικά, το αν οφείλεται ή όχι αμοιβή θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της επιχειρησιακής συνήθειας. Δηλ. τι γινόταν τα προηγούμενα έτη (βλ. διαφάνεια 182)

 

Ερώτηση 32: Σε τι ενέργειες πρέπει να προβούμε και τι έντυπα πρέπει να καταθέσουμε σε περίπτωση υπερωρίας και τι σε περίπτωση υπερεργασίας;

Απάντηση: Οι νόμιμες διατυπώσεις και διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε οι υπερωρίες να θεωρηθούν νόμιμες και όχι κατ’ εξαίρεση ή παράνομες, είναι οι εξής:

  • Η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση να καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη (βλ. θέματα 5.6 και 5.6.1) χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. (Ν.4144/2013, άρθρο 80, παρ. 1Α)
  • Ο εργοδότης να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «ΕΡΓΑΝΗ» , εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει. (Ν.4144/2013, άρθρο 80, παρ. 1ΣΤ)
  • Οι υπερωρίες αυτές να μην υπερβαίνουν τα εκάστοτε ανώτατα όρια που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση.
  • Η πραγματοποίησή τους να οφείλεται σε έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης. Για την υπερεργασία δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα
  • Οι υπερωρίες αυτές να μην υπερβαίνουν τα εκάστοτε ανώτατα όρια που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση.
  • Η πραγματοποίησή τους να οφείλεται σε έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης.

 

Ερώτηση 33: Προπονητής σε αθλητικό σύλλογο εργάζεται 1 ώρα ημερησίως για 4 μέρες. Πώς πρέπει να το δηλώσω;

Απάντηση: Εμπίπτει στην μερική απασχόληση. Δηλώνεται στο ΣΕΠΕ με το έντυπο Ε9.

 

Ερώτηση 34: Εργοδότης (ιδιώτης) οικοδομοτεχνικού έργου έχει έναν εργαζόμενο τον μήνα Αύγουστο. Θα καταβάλλει εισφορά 20 ευρώ υπέρ κατασκηνώσεων; Επίσης στην σελ 181 του βιβλίου του κ. Λαναρά έκδοσης 2016 διαβάζουμε ότι δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής για τους εργοδότες που δεν έχουν υποχρέωση απογραφής στο ΠΣ ΙΚΑ, γιατί π.χ. απασχολούν εργάτες γης. Και για τους εργοδότες αυτούς προβλέπεται η χειρόγραφη υποβολή στο ΣΕΠΕ. Άρα αν απαλλάσσονται από την υποβολή στο ΣΕΠΕ οι εργοδότες που απασχολούν εργάτες γης, το ίδιο πρέπει ναι ισχύει και για τους εργάτες στην οικοδομή.

Απάντηση: Το άρ. 9α της υπ' αριθμ. 29502/2014 του Υπ. Εργασίας ορίζει ότι: "Από 1/3/2013 εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων, πλην των περιπτώσεων: [...]

iii) εργοδοτών που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου). Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσης, ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν τη χειρόγραφη υποβολή, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. O προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στις υπηρεσίες ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ την περάτωση του ηλεκτρονικού συγχρονισμού του ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ."

Απάντηση: Το 20ευρο καταβάλλεται και για τα οικοδομοτεχνικά έργα.

 

Ερώτηση 35: Είναι απαραίτητη η υπογραφή του εργαζομένου τόσο στην καταγγελία όσο και στην οικειοθελή;

Απάντηση: Όχι. Δεν είναι υποχρεωτική η υπογραφή του εργαζόμενου στο έντυπο Ε5 για την αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης.

 

Ερώτηση 36: Μπορείτε να μας πείτε τι αφορά η βεβαίωση ειδικότητας οδηγού μεταφοράς υγρών καυσίμων;

Απάντηση: Η βεβαίωση ειδικότητας οδηγού Βυτιοφόρου αφορά διάταξη του Ν. 1959/1991 άρθρο 3 για εταιρείες που απασχολούν οδηγούς βυτιοφόρων. "Κατά τη μεταφορά ο οδηγός του βυτιοφόρου Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων πρέπει να έχει μαζί με τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα και θεωρημένη ανά δίμηνο βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας, ότι εξακολουθεί να εργάζεται ως οδηγός με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην εταιρεία που ανήκει το βυτιοφόρο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο."

 

Ερώτηση 37: Καθηγητής σε φροντιστήριο ξ/γ (ωρομίσθιος) έχει εβδομαδιαίο ωράριο > 21 ώρες για τις πάνω από τις 21 ώρες δικαιούται προσαύξηση υπερεργασίας – υπερωρίας;

Απάντηση: Για την περίπτωση των καθηγητών φροντιστηρίων, αναμένουμε εγκύκλιο με οδηγίες και διευκρινήσεις.

 

Ερώτηση 38: Σε ποια μισθολογική κλίμακα μπορώ να εντάξω έναν γεωπόνο πτυχιούχο που προσλαμβάνεται σε επιχείρηση καθαρισμών και εξυπηρέτησης κτιρίων ο οποίος δούλεψε 15 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας και τώρα θα προσληφθεί ως μισθωτός πλήρους απασχόλησης;

Απάντηση: Αν ως μισθωτός προσληφθεί με την ειδικότητα που ασκούσε ως δραστηριότητα και σαν ελεύθερος επαγγελματίας, με αντίστοιχη βεβαίωση του ταμείου του, μπορεί να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία του και να προστεθεί στον μισθό της ειδικότητα. Κατά τα λοιπά υποχρεωτικά του καταβάλλεται επίδομα πτυχίου και τέκνων.

 

Ερώτηση 39: Ποια είναι η αμοιβή της ώρας των καθηγητών; Έχετε κάποιο πίνακα;

Απάντηση: Η αμοιβή των καθηγητών ως ωρομίσθιοι υπολογίζεται ως: Μισθός /25 * 6/21.

Το 21 είναι οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης των καθηγητών σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4415/2016.

 

Ερώτηση 40: υπάλληλος με μειωμένη απασχόληση πχ 4ώρη χρειαστεί να εργαστεί  εκτάκτως  παραπάνω ώρες μια μέρα πχ 1 ώρα. Αυτήν την 1 ώρα πως την αντιμετωπίζουμε? Ποιές ενέργειες πρέπει να κάνουμε για να είμαστε νόμιμοι;

Απάντηση: Αν παραστεί έκτατη ανάγκη (και όχι να γίνεται συνήθως), για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα (4ωρο), ο υπάλληλος έχει υποχρέωση να την παράσχει. Οι ώρες υπέρβασης του μειωμένου ωραρίου με βάση το οποίο έχει συμφωνηθεί να εργάζεται ο υπάλληλος και μέχρι τη συμπλήρωση 8 ωρών ημερήσιας και 40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, λογίζεται ως απλή πρόσθετη εργασία και όχι ως υπερεργασία ή υπερωρία. Συνεπώς, χρειάζεται υποβολή στο ΣΕΠΕ και για την πρόσθετη αυτή ώρα δεν δίνεται προσαύξηση. Η αμοιβή του υπαλλήλου υπολογίζεται με βάση το απλό ωρομίσθιο. Αν όμως ο υπάλληλος απασχοληθεί κατά την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας, συνεπάγεται την καταβολή της νόμιμης προσαύξησης.

 

Ερώτηση 41. Τουριστικό γραφείο έχει προσλάβει συνοδό μεταφοράς μαθητών. Επιτρέπεται το σπαστό ωράριο π.χ  Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00-08:00, 12:00-13:00, 14:00-14:30 και 16:00-16:30;

Απάντηση: Ναι επιτρέπεται. Οι συνοδοί και οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων εξαιρούνται από την διάταξη που απαγορεύει το διακεκομμένο ωράριο στους μερικώς απασχολούμενους.

 

Ερώτηση 42. 1) Σχετικά με την νέα εγγραφή των εργοδοτών στο ΣΕΠΕ.
2) Εξαίρεση από την παράλληλη ασφάλιση στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ των νεοεισερχομένων (1-1-1993). Εάν θα ισχύει από 1-1-2017;
3) Εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών και πως θα υπολογίζονται οι εισφορές των μελών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κ.λ.π.

Απάντηση: Το ερώτημα 1 θα αναλυθεί στις διαφάνειες 10 έως 48. Τα άλλα δυο είναι εκτός θέματος και δεν θα απαντηθούν.

 

Ερώτηση 43. Ένα άτομο μπορεί να εργάζεται σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα δουλεύοντας έξι (6) ημέρες; Δηλαδή να παίρνει ρεπό μόνο μια μέρα. Αν ναι δεν καταστρατηγείτε έτσι το 5ημερο

Απάντηση: Ναι μπορεί. Το θέμα θα αναλυθεί στις διαφάνειες 133 – 134.

 

Ερώτηση 44. Η εταιρεία μου σχεδιάζει να απασχολήσει το προσωπικό σε βάρδιες ( απασχόληση Σάββατο και Κυριακή).Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ως προς τις γνωστοποιήσεις στο ΣΕΠΕ Απάντηση: Όσον αφορά την απασχόληση κατά την Κυριακή η επιχείρηση σας θα πρέπει να μπει στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής κυλιόμενου προγράμματος εργασίας κατ' όπως προβλέπεται από τον Ν.2874, άρθρο 16"Εφόσον η, πέραν του νόμιμου ωραρίου εργασίας, λειτουργία της επιχείρησης εξασφαλίζεται δια διαδοχικής εναλλαγής περισσότερων της μιας ομάδων (βάρδιες) ή σε περίπτωση επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες ομάδες (βάρδιες) επιβάλλεται η κατάθεση προγράμματος δύο φορές κατ΄ έτος (μία τουλάχιστον ανά εξάμηνο" επιπλέον στην εγκύκλιο 80015/2001 αναφέρεται πως προγράμματα εργασίας που κατατίθενται για μικρότερα χρονικά διαστήματα (εβδομαδιαία, μηνιαία κλπ) θα παραλαμβάνονται κανονικά από τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην απασχόληση κατά την Κυριακή όπου όπως προβλέπεται από τις  διατάξεις για κάθε 6 εβδομάδων απασχόληση κατά την Κυριακή ,την έβδομη να δίνεται ρεπό. Ν. 748/1966 άρθρο 10, παρ. 3 "Εις τας περιπτώσεις, καθ' ας επιτρέπεται η κατά Κυριακήν εργασίαν, η κατανομή της 24ωρου συνεχούς αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως δέον να γίνεται κατά τρόπον ώστε ανά περίοδον επτά εβδομάδων η μία τούτων, κατά τμήμα τουλάχιστον 8ώρου, να εμπίπτει εις ημέραν Κυριακήν,..."

 

Ερώτηση 45. Δεδομένου και του Ν. 4415/2016 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/6.9.2016) Άρθρο 30 - Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
3. Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες.
Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα. Πώς θα υπολογισθεί το ωρομίσθιο σε μερικώς απασχολούμενο Κέντρων Ξένων Γλωσσών π.χ.. 4 μέρες 3 ώρες την ημέρα; Μισθός ΕΓΓΣΕ /25 * 6/21 ή μισθός ΕΓΓΣΕ /25 * 6/40. Οι ασφαλιστικές μέρες πως θα υπολογισθούν; Επίσης η σύμβαση κλαδική (τοπική) συλλογική σύμβαση εργασίας (30.7.2015) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής.»(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλ. 5/31.7.2015)
EUROPALSO ισχύς από την 1η/9/2015 έως και την 31η/8/2018. Ποιους δεσμεύει; Δεν επηρεάζεται από τον ανωτέρω νόμο 4415/2016;

Απάντηση: Ο μισθός θα υπολογιστεί ως εξής: Μισθός /25 * 6/21. Το ερώτημα για τις ασφαλιστικές ημέρες είναι εκτός θέματος και δεν θα απαντηθεί. Για τον ν.4415/2016 αναμένουμε εγκύκλιο με οδηγίες και διευκρινήσεις.