.

Διαθέσιμη η εφαρμογή Υποβολής Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γ.Γ.Δ.Ε από σήμερα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Υποβολής Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 - άνοιγμα αρχικών / τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2016, μετά την εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)