Απαντήσεις στις ερωτήσεις του Σεμιναρίου "Τήρηση απλογραφικών βιβλίων με βάση τα Ε.Λ.Π. 28.09.16"

 

 

Ερώτηση 1: Κυρία 92 ετών έχει την επικαρπία ελαιόδεντρων. Το λάδι που παράγεται είναι για προσωπική κατανάλωση. Εισπράττει επιδότηση 380,00 ευρώ. Θα τηρήσει βιβλία;

Απάντηση: Όχι, εφόσον δεν ασκεί και άλλη επιχ. δραστηριότητα η οποία υπάγεται στο ΦΠΑ. Βλ. διαφάνεια 13

 

Ερώτηση 2: Βενζινάδικο που ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες για τις λιανικές πωλήσεις η ΑΛΠ εκδίδεται από το σύστημα εισροών εκροών. Σε περίπτωση χονδ. Πώλησης πετρελαίου, τα ΕΛΠ, τι προβλέπουν για την ήδη εκδοθείσα απόδειξη; Πως ακυρώνεται; Ισχύει η αντικατάσταση ή πρέπει να κόβεται κάτι άλλο;

Απάντηση: Συνεχίζει να ισχύει η ΠΟΛ.1161/2013 (βλ.www.taxpress.gr) βάσει άρ. 39 ΕΛΠ.

Εφόσον η απόδειξη είναι μικρότερη των 300 ευρώ και εφόσον αναγράφεται ο αρ. κυκλοφορίας, αρκεί η απόδειξη. Αλλιώς τιμολόγιο.

Εναλλακτικά μπορείτε να εκδώσετε τιμολόγιο σε αντικατάσταση της εν λόγω απόδειξης και να την επισυνάψετε στο στέλεχος του τιμολογίου.

 

Ερώτηση 3: Ειδικό βιβλίο μεταχειρισμένων, θεωρημένο ή όχι για λογαριασμό του ΦΠΑ;

Απάντηση: Θεωρημένο.

 

Ερώτηση 4: Από 01/01/17 οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος υποχρεούνται στην έκδοση του ειδικού στοιχείου αγροτών προς όλους;

Απάντηση: Από 1/1/2017 κι εφεξής, υποχρεούνται σε έκδοση του ειδικού στοιχείου των αγροτών για τις παραδόσεις προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς μη υποκείμενους στο φόρο (π.χ. ιδιώτες).

 

Ερώτηση 5: Το ειδικό στοιχείο προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών;

Απάντηση: Κατ’ αρχάς, το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται για σκοπούς ΦΠΑ και θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς.

Για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος) κατά τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματά τους από αυτή τη δραστηριότητα. Συνεπώς στα ακαθάριστα έσοδα, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβάνεται κάθε πώληση αγροτικού προϊόντος. Δεδομένου ότι, βάσει ΕΛΠ, τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από την έκδοση στοιχείων και τήρηση βιβλίων, οφείλουν να τεκμηριώνουν τα εισοδήματά τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως έκδοση και τήρηση αποδείξεων είσπραξης για τις πωλήσεις που διενεργούν σε ιδιώτες καταναλωτές, τήρηση κάθε άλλου αρχείου (καταγραφή) με τα δεδομένα (αξία) των πωλήσεών τους, τήρηση αρχείου της παραγωγής τους σε ποσότητα και τιμή πώλησης, κλπ. Σημειώνεται επίσης ότι τα εισοδήματα των αγροτών αυτών από πωλήσεις που διενεργούν σε οντότητες υποκείμενες στον παρόντα νόμο (π.χ. συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις εμπορίας ή κατεργασίας αγροτικών προϊόντων, κλπ.), προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά που εκδίδουν οι αγοράστριες ή διαμεσολαβούσες οντότητες.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι το ειδικό στοιχείο μπορεί να παίξει αποδεικτικό ρόλο για τη φορολογία του αγροτικού εισοδήματος.

 

Ερώτηση 6: Περίπτωση εστιατορίου που ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες και χρησιμοποιεί πρόγραμμα εστιατορίου και εκδίδει ΑΛΠ.

Απάντηση: Με το άρθρο 9 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/13.12.2012 η οποία διατηρείται σε ισχύ και με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, ως προς τις προβλεπόμενες ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΦΗΜ, ορίζεται η διαδικασία έκδοσης των αποδείξεων λιανικής με τη χρήση ΦΤΜ με πρόγραμμα εστιατορίου, σύμφωνα με την οποία, για κάθε σερβίρισμα παραδίδεται στο τραπέζι μια προσωρινή απόδειξη με τα σερβιριζόμενα είδη και τις επιμέρους αξίες κάθε είδους, χωρίς να αναγράφεται συνολικό άθροισμα του ποσού και στο τέλος εκδίδεται τελική νόμιμη απόδειξη για το «κλείσιμο» του λογαριασμού του τραπεζιού, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα είδη που καταναλώθηκαν και η συνολική τους αξία. Τα δεδομένα δε τόσο των προσωρινών αποδείξεων όσο και της τελικής απόδειξης, ενταμιεύονται στη φορολογική μνήμη αυτής.

Συνεπώς, οι εκδίδοντες αποδείξεις λιανικής με τη χρήση Η/Υ και μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., μπορούν να κάνουν ανάλογη εφαρμογή των προαναφερομένων και αντί να εκδίδουν σημασμένες αποδείξεις λιανικής πώλησης με κάθε σερβίρισμα, να εκδίδουν προσωρινές αποδείξεις δελτία παραγγελίας με σήμανση και για το «κλείσιμο» του λογαριασμού του τραπεζιού μια απόδειξη λιανικής πώλησης με σήμανση, για το σύνολο των σερβιρισθέντων ειδών.

 

Ερώτηση 7: Αγρότης του ειδικού καθεστώτος τι εκδίδει για τα επιστρεφόμενα είδη από τις λαϊκές αγορές; Έχει εκδώσει αρχικό δελτίο αποστολής. Πρέπει να εκδοθεί νέο δελτίο αποστολής για τις επιστροφές;

Απάντηση: Κανονικά ο αγρότης ειδ. καθεστώτος δεν υποχρεούται στην έκδοση συνοδευτικού  εγγράφου (Δελτίου Αποστολής), για την παρακολούθηση των μη τιμολογηθέντων προϊόντων του.

Κατ’ εξαίρεση, η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τις διακινήσεις αγροτικών προϊόντων προς και από τις λαϊκές αγορές (παρ. 5.8.4 ΠΟΛ.1003/31.12.2014). Κατά συνέπεια, θα εκδώσετε παραστατικό διακίνησης (ΔΑ) και κατά την επιστροφή των αγαθών από τις λαϊκές.

 

Ερώτηση 8: Επιχείρηση που πουλάει εισιτήρια για αστικό λεωφορείο είναι υπόχρεη για την έκδοση απόδειξης; Επίσης δεν κατάλαβα την διαφορά στην έκδοση αποδείξεων για τις κάρτες από μηχάνημα και εκτός μηχανήματος.

Απάντηση: Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια εξαίρεση για τα εν λόγω εισιτήρια, καθότι η ΠΟΛ.1233/1993 θεωρείται κατηργημένη από το ν. 4308/2014. Οπότε, θα εκδώσετε κανονικά απόδειξη.

Κατά την πώληση καρτών επικοινωνίας (κάρτες που τις αγοράζουμε και τις παραδίδουμε σε φυσική μορφή) πρέπει να εκδίδεται απόδειξη μέσω ΦΗΜ.

Κατά την πώληση κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας μέσω μηχανήματος, δεν απαιτείται η έκδοσης απόδειξης, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρουμε στη διαφάνεια Νο 33 (βλ. και ΠΟΛ 1116/2016)

 

Ερώτηση 9: Η μη διενέργεια αποσβέσεων επιφέρει κυρώσεις πλην του ότι χάνονται αυτές;

Απάντηση: Στην πράξη και κατά την άποψή μας, δεν διατρέχετε κανένα κίνδυνο. Θεωρητικά μπορεί να σας προσαφθεί μη ορθή τήρηση βιβλίων (πρόστιμο 2.500), πράγμα σχετικά απίθανο (αφού δεν ζημιώνεται το Δημόσιο αλλά η επιχείρησή σας). Εξάλλου, η Διοίκηση έχει διευκρινίσει ότι το εν λόγω πρόστιμο επιβάλλεται για πολύ πιο σοβαρές παραβάσεις, όπως η μη τήρηση και η απώλεια των βιβλίων.

 

Ερώτηση 10: Ο διακανονισμός ΦΠΑ παγίων λόγω πώλησης δεν έχει καταργηθεί με τον Ν.4281/2014;

Απάντηση: Όχι. Με το νόμο αυτό απλώς καταργήθηκε η προϋπόθεση ο φόρος που αναλογεί στην παράδοση (πώληση) αυτή να είναι τουλάχιστον ίσος με το φόρο που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

Οπότε, πρακτικά, εφόσον η πώληση υπάγεται σε ΦΠΑ, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός μέσα στο ίδιο αυτό έτος της πώλησης και τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη που απομένουν, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε φορολογητέες δραστηριότητες. Δηλαδή, εφόσον η πώληση υπάγεται σε ΦΠΑ, ο ΦΠΑ αγοράς του παγίου που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη θα εκπέσει εξ ολοκλήρου.

Σε περίπτωση που η παράδοση του παγίου δεν υπάγεται σε ΦΠΑ και εκπέστηκε ΦΠΑ κατά την αγορά του παγίου, τότε υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού και απόδοσης του ΦΠΑ που εκπέστηκε κατά την αγορά του.

 

Ερώτηση 11: Η πώληση προϊόντων θέλει ξεχωριστή στήλη;

Απάντηση: Ναι (άρθρο 3 παρ. 12 ΕΛΠ).

 

Ερώτηση 12: Το ποσό στο παράδειγμά σας του LEASING που αναγράφεται στο βιβλίο εσόδων εξόδων ως αρχική αξία του παγίου πως προκύπτει;

Απάντηση: Είναι το μικρότερο μεταξύ αγοραίας αξίας (210.000) και παρούσας αξίας των μελλοντικών μισθωμάτων (200.332).

 

Ερώτηση 13: Το μίσθωμα είναι 45.000,00 το χρόνο. Μπορείτε να μου διευκρινίσετε το 200.332 πως προκύπτει; Εγώ αντιλαμβάνομαι το 45.000x5 χρόνια 225.000.

Απάντηση: Γενικά τα ποσά αναγράφονται στη σύμβαση που σας δίνει η εκάστοτε εταιρεία, οπότε επί του πρακτέου δεν θα έχετε πρόβλημα.

Το 45.000 που αναφέρουμε στο παράδειγμα, περιέχει και τόκο (που είναι το κέρδος της εταιρείας leasing) και χρεολύσιο (που είναι η "αξία" του εξοπλισμού). Το σύνολο των χρεολυσίων είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών μισθωμάτων. Οι τόκοι δεν κατανέμονται ισομερώς ανά τα έτη, διότι μεγαλύτερος τόκος προκύπτει π.χ. για το 1ο έτος (καθώς αφορά δανεισμό 5 ετών) από αυτόν που προκύπτει για το τελευταίο (ο οποίος αφορά δανεισμό 1 έτους).

Γενικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση PV (παρούσα αξία) του excel αναγράφοντας τον τύπο: =PV(4%;5;45000)

Ειδικότερα, η παρούσα αξία υπολογίζεται ως εξής: PV = (45.000/1,045) + (45.000/1,044) + (45.000/1,043) + (45.000/1,042) + (45.000/1,04) = 36.987 + 38.466 + 40.005 + 41.605 + 43.269 = 200.322 ευρώ. Οι προσθετέοι είναι το χρεολύσιο (κεφάλαιο) της κάθε δόσης, το οποίο αυξάνεται καθώς μειώνονται οι τόκοι όσο προχωράμε προς τη λύση της σύμβασης, για τους λόγους που αναφέραμε ανωτέρω.

Οι τόκοι προκύπτουν π.χ. για την 3η δόση ως εξής: 45.000 - 40.005 = 4.995.

 

Ερώτηση 14: Δηλαδή οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος όταν πηγαίνουν το προϊόν στην λαϊκή αγορά δεν εκδίδουν δελτίο αποστολής;

Απάντηση: Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος (μέχρι 31/12/2016) που πωλούν τα προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή δικό τους κατάστημα ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., εκδίδουν τις ΑΛΣ για τις πωλήσεις των προϊόντων τους με τη χρήση ΦΗΜ και Δελτίο Αποστολής για  τις  διακινήσεις  των  προϊόντων τους προς και από τις λαϊκές αγορές. Από 1/1/2017 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς και έχουν όλες τις υποχρεώσεις, όπως έκδοση Δελτίου Αποστολής (μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων).

 

Ερώτηση 15: Σύμφωνα με τις πληροφορίες σας θα δώσουν παράταση για τις ΜΥΦ.;

Απάντηση: Με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκε παράταση υποβολής των ΜΥΦ μέχρι 7/10/2016.

 

Ερώτηση 16: Σε περίπτωση δαπανών βελτίωσης σε ακίνητο τρίτου με αγορά ανελκυστήρα, τοποθέτηση πλακιδίων κ.λπ. όπου ο μισθωτής επιδοτείται για αυτές τις δαπάνες μέσω ΕΣΠΑ τι γίνεται;

Απάντηση: Θεωρούμε ότι ο μισθωτής θα εκπέσει τις δαπάνες αυτές μειωμένες κατά το ποσό της επιχορήγησης, η οποία θα πρέπει και αυτή να επιμεριστεί στα έτη διάρκειας της μίσθωσης. Βλέπε αναλυτικά το παράδειγμα που κάναμε για αγορά παγίων.

Ο εκμισθωτής θεωρούμε ότι δεν επηρεάζεται από τη λήψη επιχορήγησης από το μισθωτή και πράττει τα αναφερόμενα στο θέμα περί βελτιώσεων/προσθηκών σε ακίνητα τρίτου.

 

Ερώτηση 17: Αγορά συνδρομής λογιστικού προγράμματος διετούς διάρκειας αξίας 1000 + ΦΠΑ 240 ευρώ στο 2016. Ποιες οι εγγραφές στα απλογραφικά βιβλία;

Απάντηση: Φέτος θα καταχωρήσετε το ποσό που αναλογεί στο  έτος 2016 (ανάλογα πότε το αγοράσατε μέσα στο 2016), το οποίο θα εμφανιστεί και στην ΚΑΧ. Το υπολειπόμενο θα εμφανιστεί ως έξοδα επόμενων χρήσεων σε ιδιαίτερη (πληροφοριακή) στήλη, δε θα συμμετέχει στην ΚΑΧ του 2016 και θα προσαυξήσει τα έξοδα της ΚΑΧ των επόμενων χρήσεων.

 

Ερώτηση 18: Για την επιδότηση ΟΠΕΚΕΠΕ ο αγρότης ειδικού καθεστώτος υποβάλλει συγκεντρωτική κατάσταση;

Απάντηση: Όχι

 

Ερώτηση 19: Μεγάλο πρόβλημα με τις ΜΥΦ με τις Αποδείξεις Εσόδου των πρατηρίων που πολλοί συνάδελφοι τις καταχωρούν ως τιμολόγια. Λάθος!!! Επίσης πρόβλημα με την εγγυοδοσία που πολλοί την καταχωρούν στα βιβλία και την πάνε ταυτόχρονα στην ΜΥΦ. Λάθος!!!

Απάντηση: Σωστός! Όσον αφορά την αξία της εγγυοδοσίας διευκρινίζουμε ότι αυτή δεν περιλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, εφόσον η αξία εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

 

Ερώτηση 20: Τα πράσινα τιμολόγια μπαίνουν στη ΜΥΦ;

Απάντηση: Όχι

 

Ερώτηση 21: Υπάρχει υποχρέωση στα απλογραφικά βιβλία τα έσοδα κ τα έξοδα του υποκαταστήματος να καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες στο βιβλίο ή μπορεί να εμφανίζονται σε μια στήλη μαζί με του κεντρικού;

Απάντηση: Από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα. Η λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οντότητας σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές.

Οι εν λόγω πρακτικές δεν αναγράφονται κάπου ρητά, αλλά είναι κοινά αποδεκτό οι πωλήσεις και οι αγορές αποθεμάτων να παρακολουθούνται σε ξεχωριστές στήλες, ενώ οι υπόλοιπες συναλλαγές (έξοδα, έσοδα από ενοίκια κλπ) να καταχωρούνται συγκεντρωτικά με αυτά της έδρας.