.

N.4423/2016
Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'182/27.9.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Ορισμός - σκοπός - διαβάθμιση - δραστηριότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 2. Έδρα - περιφέρεια - επωνυμία
Άρθρο 3. Όροι σύστασης - έγκριση - καταχώριση καταστατικού
Άρθρο 4. Τύπος - περιεχόμενο καταστατικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-– ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5. Μέλη
Άρθρο 6. Κωλύματα
Άρθρο 7. Απόκτηση ιδιότητας μέλους
Άρθρο 8. Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών
Άρθρο 9. Αποχώρηση - θάνατος μέλους
Άρθρο 10. Διαγραφή μέλους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 11. Συνεταιριστική μερίδα
Άρθρο 12. Ευθύνη του μέλους για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού
Άρθρο 13. Ευθύνη των μελών προς τρίτους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 14. Όργανα του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας
Άρθρο 15. Γενική Συνέλευση - αρμοδιότητες
Άρθρο 16. Γενική Συνέλευση σύγκληση - ημερήσια διάταξη
Άρθρο 17. Γενική Συνέλευση - απαρτία
Άρθρο 18. Γενική Συνέλευση - αποφάσεις
Άρθρο 19. Προσβολή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων
Άρθρο 20. Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 21. Αρχαιρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 22. Εποπτικό Συμβούλιο
Άρθρο 23. Μητρώα Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
Άρθρο 24. Εποπτεία Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 25. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 26. Είσπραξη απαιτήσεων από τα μέλη
Άρθρο 27. Τηρούμενα βιβλία
Άρθρο 28. Διαχειριστική χρήση
Άρθρο 29. Διαχειριστικό υπόλοιπο - αποθεματικά
Άρθρο 30. Έκτακτη εισφορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31. Συγχώνευση - διαδικασία
Άρθρο 32. Πτώχευση - Διαδικασία
Άρθρο 33. Λύση
Άρθρο 34. Εκκαθάριση
Άρθρο 35. Ενέργειες εκκαθαριστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 36. Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.) - Σύσταση
Άρθρο 37. Ενώσεις Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας - Σκοπός - Δραστηριότητες - Καταστατικό - Εποπτεία
Άρθρο 38. Όργανα της Ε.ΔΑ.Σ.Ε.
Άρθρο 39. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - ΚΡΑΤΟΥΣ

Άρθρο 41. Δικαίωμα πρόσβασης
Άρθρο 42. Αναπτυξιακά κίνητρα
Άρθρο 43. Φορολογικές απαλλαγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44. Προσωπικό Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Υγιεινή και Ασφάλεια
Άρθρο 45. Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στο Ειρηνοδικείο
Άρθρο 46. Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 48. Καταργούμενες - τροποποιούμενες - λοιπές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 49.
Άρθρο 50.
Άρθρο 51.
Άρθρο 52.
Άρθρο 53.
Άρθρο 54.
Άρθρο 55. Τροποποίηση του Ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
Άρθρο 56.
Άρθρο 57.
Άρθρο 58. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016