.

Φορολογιστική Σύνοψη μήνα Σεπτέμβρη 2016

Παρακολουθώντας τον μήνα που μας πέρασε θα μπορούσαμε να πούμε ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τις υποχρεώσεις που έχει ένας λογιστής καθώς προστίθενται ολοένα και περισσότερες (βλ. sepenet).

  • ΕΝΦΙΑ/Ε9

Μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ φυσικών και νομικών προσώπων στις 28 Αυγούστου 2016 και τις απαλλαγές/μειώσεις με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στατιστικά στοιχεία για τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α του 2016.

Αναφορικά με τα μέγιστα ποσά του φόρου που βεβαιώθηκαν ανά ΔΟY, προκύπτει ότι στο Ψυχικό ήταν 7,5 εκατ. €, στη Δ’ Αθηνών (Εξάρχεια) 2 εκατ. €, στην ΙΓ΄ Αθηνών (Πατησίων) 1 εκατ. ευρώ, στη ΦΑΕ Αθηνών (επιχειρήσεις) 8,3 εκατ. ευρώ, στη Δ΄ Θεσσαλονίκης 5,4 εκατ. ευρώ, στην Ιωνία Θεσσαλονίκης 5,2 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος που προκύπτει για περιοχές όπως το Αιγάλεω, το Περιστέρι, οι Αγ. Ανάργυροι κυμαίνεται από 340 ευρώ έως 397 ευρώ, ενώ στην Κηφισιά είναι 1,250 εκατ. ευρώ και στο Ψυχικό 1,589 εκατ. Ευρώ. Για να δείτε όλα τα στατιστικά στοιχεία πατήστε εδώ.

Στα τέλη Σεπτέμβρη δόθηκε σε λειτουργία η σχετική εφαρμογή στο Taxisnet για τους φορολογούμενους που θέλουν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις δηλώσεις Ε9 που θα μειώσουν τον «λογαριασμό» του φετινού ΕΝΦΙΑ. Η προθεσμία για την υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 των ετών 2010 και μετά λήγει στις 30 Νοέμβρη 2016 και όσοι προχωρήσουν σε αλλαγές θα πληρώσουν το μισό πρόστιμο που προβλέπεται.

Αυτό σημαίνει ότι το πρόστιμο για τη διόρθωση των λαθών που ανέρχεται στα 100 ευρώ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου μειώνεται κατά 50%, στα 50 ευρώ. Σημειώνεται ότι το πρόστιμο επιβάλλεται ανά διόρθωση ετήσιας περιουσιακής κατάστασης ανεξαρτήτως των ετών που αλλάζει η περιουσιακή κατάσταση.

Για παράδειγμα, αν ένας ιδιοκτήτης διορθώσει την επιφάνεια μιας ιδιοκτησίας και το έτος έκδοσης οικοδομικής αδείας μιας άλλης ιδιοκτησίας στο ίδιο έτος (π.χ. 2010) και η διόρθωση επαναληφθεί σε όλα τα επόμενα έτη, τότε πληρώνει πρόστιμο μόνο 50 ευρώ.

Αν όμως, η δεύτερη διόρθωση αφορά άλλο έτος (π.χ. 2012), τότε θα πληρώσει διπλό πρόστιμο, δηλαδή 100 ευρώ. Μετά τις 30 Νοεμβρίου, θα πληρώσει 100 και 200 ευρώ αντίστοιχα.

Διορθώσεις μπορούν να γίνουν και στα αγροτεμάχια για τις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις παρά το γεγονός ότι φέτος τα αγροτεμάχια δεν θα συνυπολογιστούν στο συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.

  • Πόθεν έσχες

Για πρώτη φορά ηλεκτρονικά θα υποβληθεί φέτος η δήλωση «πόθεν έσχες» από 120.000 υπόχρεους, με τη σχετική εφαρμογή. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.»

Παρατείνεται για 15 ημέρες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, κατ' εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή του έτους 2016 (χρήση 2015), ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής (www.pothen.gr), να συμπεριληφθούν τα επιπλέον στοιχεία που προβλέπει ο ν.4389/2016 και να τεθεί η εν λόγω εφαρμογή σε παραγωγική λειτουργία για το σύνολο των υπόχρεων.

Υπενθυμίζουμε ότι πριν την τροπολογία οι προθεσμίες ήταν οι εξής: Άνοιγμα υποβολής δηλώσεων 1.10.2016 με διάρκεια έως και 31.12.2016.

Με την τροπολογία ισχύουν τα εξής: Άνοιγμα υποβολής δηλώσεων 15.10.2016 έως και 15.1.2017

Επιπλέον, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικό άρθρο για το συγκεκριμένο θέμα στο νέο τεύχος του Taxpress Emagazine.

  • Παρακράτηση όλων των οφειλών για έκδοση ενημερότητας

Σε αυτόματη παρακράτηση των οφειλών προχωρά η Εφορία μέσω του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, ακόμα και για όσους έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης των οφειλών τους και πληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις.

Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ζητά την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας -είτε για να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο (εφάπαξ, κοινωνικές παροχές, αμοιβές για εκτέλεση έργου κ.ά.) ή για να μεταβιβάσει ακίνητο και παράλληλα έχει βεβαιωμένες οφειλές άνω των 30 ευρώ, τότε η Εφορία παρακρατεί ποσό ίσο με 10% έως 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς τη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, ανεξάρτητα αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση για τμηματική καταβολή.

Αναλυτικότερα στην εγκύκλιο διευκρινίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

♦ Για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη οι ληξιπρόθεσμες, άνω των 30 ευρώ, βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία) -τόσο προς το Δημόσιο όσο και υπέρ τρίτων (ΝΠΔΔ κ.λπ.)- για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής ο φορολογούμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις.

♦ Μόνη η ύπαρξη βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση δεν εμποδίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί συμψηφισμού.

♦ Κατά την εξόφληση τίτλων πληρωμής, ανεξαρτήτως ύψους ποσού (ακόμη και στις περιπτώσεις κάτω των 1.500 ευρώ κατά τις οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας) πρέπει να ελέγχεται η τυχόν συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού.

♦ Στις περιπτώσεις που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, και υφίσταται συνολική βεβαιωμένη οφειλή άνω των τριάντα ευρώ, στην αίτηση και επί του αποδεικτικού ενημερότητας αναγράφεται ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) ή, εφόσον δεν υφίσταται, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που ταυτοποιεί το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα.

♦ Στις περιπτώσεις που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και υφίσταται συνολική βεβαιωμένη οφειλή άνω των τριάντα ευρώ, στην αίτηση αναγράφεται το στοιχείο του τίτλου πληρωμής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη πληρωμή.

♦ Στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης για είσπραξη χρημάτων, το στοιχείο του τίτλου πληρωμής αναγράφεται επί του αποδεικτικού ενημερότητας.

Για τα ποσοστά και ποσά παρακράτησης που τίθενται επί του αποδεικτικού στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι:

♦ Στην περίπτωση κατά την οποία χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ'αυτού και υφίστανται βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά ο όρος της παρακράτησης,

♦ Κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας με τον όρο της παρακράτησης το συνολικό ποσό της παρακράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών. Συνεπώς, τυχόν μη ληξιπρόθεσμη οφειλή που τελεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής δεν συμπεριλαμβάνεται σε τυχόν παρακράτηση επί του αποδεικτικού. Σημειώνεται ότι οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθεστώς αναστολής είσπραξης δύναται να παρακρατηθούν, μόνο εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη.

♦ Στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού, το συνολικό ποσοστό παρακράτησης είναι υποχρεωτικά 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του δικαιούχου των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου (ληξιπροθέσμων και μη, καθώς και σε καθεστώς αναστολής είσπραξης).

♦ Σε περίπτωση τήρησης περισσότερων της μίας ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, το ελάχιστο προς παρακράτηση ποσό πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη τουλάχιστον των αντίστοιχων δόσεων κάθε μίας ρύθμισης.

Δείτε την απόφαση ολόκληρη εδώ: ΠΟΛ.1141/16.9.2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής.

  • Παρατάσεις που δόθηκαν τον μήνα Σεπτέμβρη

1. Παράταση για τον διακανονισμό της ΕΥΔΑΠ
2. Παράταση ΜΥΦ
3. Παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των «πόθεν έσχες»
4. Παράταση έως 31.10.2016 για το sepenet
5. Παράταση φορολογικών υποχρεώσεων σε πλημμυρόπληκτες περιοχές

  • Σεμινάρια της ASTbooks

Μέσα στον μήνα Σεπτέμβρη 2016 πραγματοποιήθηκαν από την ετιαρία μας τα εξής σεμινάρια:

1.Τήρηση απλογραφικών βιβλίων με βάση τα ΕΛΠ 28.09.16

2. Πρακτικά Εργασιακά & Μισθοδοτικά Θέματα 21.09.16

Για οποιαδήποτε απορία ή συμμετοχή στα σεμινάρια μας μπορείτε να απευθυνθύτε στο τηλ. 2105442849 ή στο email info@astbooks.gr

  • Αποφάσεις του μήνα Σεπτέμβρη 2016:
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/627/.9.2016 Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε αρ.21/1.9.2016 Εξαγορά χρόνου ασφάλισης από πολίτες τρίτων χωρών, για την έκδοση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στη χώρα μας, βάσει των διατάξεων της παρ. 23 του άρθρου 8 Ν.4332/2015 που αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 19 Ν.4251/2014.
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε αρ.22/2.9.2016 Παράταση συνταξιοδοτικών παροχών με αιτία την αναπηρία για έξι (6) μήνες μετά τη λήξη τους, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α αρ.30/5.9.2016 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κ.Υ.Α. 40124/8516/13.9.2016 Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης Ε.Κ.Α.Σ
Αρ.Πρωτ.: οικ.28449/14.9.2016 Ανανέωση ή παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Αρ. πρωτ. 33829/15.9.2016 Επισηµάνσεις σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4254/2014 και των περιπτώσεων διενέργειας κράτησης 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. µετά την 31.12.2014
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α αριθ.31/16.9.2016 Α. Εισφορές Υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων από 1.7.2016. Β. Διαχείριση εκκρεμών αιτημάτων επιλογής φορέα ασφάλισης ασθένειας σε είδος για χρονική περίοδο από 1.1.2012 Γ. Παρακράτηση εισφοράς ασθενείας συνταξιούχων Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ ασφαλισμένων στον τέως Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (τ. Ο.Π.Α.Δ.).
Φ80000/οικ.40108/1544/20.9.2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85)
Φ.10043/οικ.31994/838/22.9.2016 Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης και Κλάδου Μονοσυνταξιούχων -Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του Ν.4387/2016
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α αριθ.32/19.9.2016 Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).
ΙΚΑ Σ81/41/21.9.2016 Tύπος εύρεσης του χρέους για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4387/2016
ΙΚΑ Σ 75/1/23.9.2016 Εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που λαμβάνουν χορηγία ως Νομάρχες ή Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή βουλευτική σύνταξη από το Δημόσιο
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε αρ.23/20.9.2016 Τροποποίηση των τιθέμενων με την εγκύκλιο 37/2010 της Διοίκησης δικαιολογητικών εγγραφής/διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών
Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ. 34/2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016
Φ1500/34154/1764/26.9.2016 Χρόνος ασφάλισης που υπολογίζεται για την απόκτηση της αρμοδιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε Αριθ.24/26.9.2016 Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών, λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού.
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε Αριθ.25/26.9.2016 Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, προ εγγραφής.
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε Αριθ.26/28.9.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης με τις διατάξεις αρθρ. 29 N . 4387/2016 σε ασφαλισμένους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών.

Κ.Φ.Δ

ΠΟΛ.1141/16.9.2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη έκπτωση δαπανών που συνδέονται με απαλλασσόμενα ενδοομιλικά μερίσματα
ΔΕΑΦΑ 1130889 ΕΞ 8.9.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας
ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 7.9.2016 Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΔΕΑΦ Α 1134898 ΕΞ 16.9.2016 Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών
ΔΕΑΦ Β’1135136 ΕΞ 15.9.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τον συμψηφισμό του φόρου νομικού προσώπου που καταβλήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, για το φορολογικό έτος 2014

Φ.Π.Α

ΠΟΛ.1125/8.9.2016 Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων καθώς και την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα
ΠΟΛ.1130/9.9.2016 Κοινοποίηση της με αριθ. πρωτ. 148/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ
ΠΟΛ.1124/5.9.2016 Συμψηφισμός επιστροφών Φ.Π.Α. από τη Δ.Ο.Υ. με οφειλές στα Τελωνεία από εκτελωνισμούς προϊόντων
ΠΟΛ.1140/14.9.2016 Τροποποίηση του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.08.2015 (ΦΕΚ Β’1968) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε
ΠΟΛ.1119/2.8.2016 Απαλλαγή ΦΠΑ για αγορά ακινήτου από πρεσβεία

ΛΟΙΠΑ

ΔΕΦΚΦ Δ 1127299 ΕΞ 31.8.2016 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απορρόφηση της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε
ΔΕΦΚΦ 1126381 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142
ΔΔΘΤΟΚ Α 1125216 ΕΞ 29.8.2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
Αριθμ. Πράξης 102/30.8.2016 Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».
Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ .9.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/ 08-04-2014 (Β’ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 30.8.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
Αριθμ. 2/66656/0004/26.7.2016 Τροποποίησητηςαριθμ.2/68151/0004/23.10.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 2310), όπως ισχύει.
ΔΔΘΤΟΚ Α 1131262 ΕΞ 9.9.2016 Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη
Δ. ΟΡΓ. Α 1113150 ΕΞ 22.7.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1041643 ΕΞ 26.3.2015 (Β’ 543) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών
ΠΟΛ.1126/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 06 και 07/09/2016 στο Δήμο Καλαμάτας, στο Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο Μεσσήνης, στο Δήμο Τριφυλίας, στις Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας, Καστάνιας, Καρυοβουνίου, Μηλέας, Αγίου Νικολάου, Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου Δυτικής Μάνης και στις Δημοτικές Ενότητες Νέστορος, Πύλου, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων του Δήμου Πύλου Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Κ.Υ.Α. Φ.10035/2523/131/12.9.2016 Όροι και προϋποθέσεις θέσης σε προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και Επιβατικού (Ε.Δ.Χ.) οχήματος, κατά το άρθρο 121 του Ν. 4199/2013
ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 13.9.2016 Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής
ΠΟΛ.1127/26.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 7.9.2016 στο Δήμο Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Εγχειριδίου Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων με απαλλαγές από επιβαρύνσεις
ΠΟΛ.1128/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στις Δημοτικές Ενότητες Θεραπνών, Οινούντος, Φάριδος, Καρυών και Σπάρτης, του Δήμου Σπάρτης, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΠΟΛ.1129/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στη Δημοτική Ενότητα Μολάων, του Δήμου Μονεμβάσιας, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΔΕΦΚΦ Β 1135512 ΕΞ 16.9.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4410/2016 (Α’141)
ΔΠΠ 2917/19.9.2016 Γνωστοποίηση της τροποποίησης του άρθρου 20 του ν.4177/2013 περί ειδικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων και γνωστοποίησης της τροποποίησης Απόφασης του Υπ. Οικονομικών για τη νόμιμη χρησιμοποίηση υγραερίου κίνησης
ΔΕΦΚ Γ 1135233 ΕΞ 14.9.2016 Κοινοποίηση Γνωμοδότησης ΝΣΚ
ΔΕΦΚΦ Γ 1136196 ΕΞ 19.9.2016 Εφαρμογή της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.07.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.-άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων.
ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136914 ΕΞ 20.9.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α’134) αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από Στελέχη και Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας.
ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136512 ΕΞ 15.9.2016 Σχετικά με τη χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σε Υγειονομικές Περιφέρειες.
Αρ.Πρωτ. 95625/19.9.2016 Ορισμός Ελεγκτών Χρήσης 2016.
ΔΔΘΤΟΚ Γ 1137036 ΕΞ 21.9.2016 Κωδικοί ατελείας αναφορικά με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων οχημάτων, ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων που παραλαμβάνονται από δημόσιο και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΠΟΛ.1136/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 06.09.2016 στον Δήμο Θερμαϊκού, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΠΟΛ.1139/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων στις 08.09.2016 στον Δήμο Πηνειού, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΠΟΛ.1138/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 10.09.2016 στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Σταγείρων – Ακάνθου, της Τοπικής Κοινότητας Ουρανούπολης και της Τοπικής Κοινότητας Νέων Ρόδων του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής
ΠΟΛ.1137/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 7.9.2016 στις Δημοτικές Ενότητες Γυθείου και Σμήνους, στην Τοπική Κοινότητα Κοκκάλας της Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης και στην Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου της Δ.Ε. Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, της ΠΕ. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΠΟΛ.1134/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 25.07.2016 στις Τοπικές Κοινότητες Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων, Πυργίου του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου
ΠΟΛ.1133/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6,7 και 08.09.2016 στον Δήμο Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΠΟΛ.1135/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 25.08.2016 στις Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολης και Αμανής του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου.
ΠΟΛ.1132/16.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 06, 07 και 8.9.2016 στον Δήμο Ήλιδας, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΔΔΘΤΟΚ Β 1137885 ΕΞ 22.9.2016 Έκδοση αποδεικτικών καταγωγής κατά την εξαγωγή σε Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη
ΔΔΘΤΟΚ 1138601 ΕΞ 23.9.2016 Κοινοποίηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών.
Εγχειρίδιο χρήσιμων πληροφοριών για φορολογικά και τελωνειακά θέματα
ΠΟΛ.1143/21.9.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 (141 Α') που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων.
Κ.Υ.Α 144531/4225 Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ Β'2872).
ΔΕΦΚΦ Α 1141582 ΕΞ 30.9.2016 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
Κ.Υ.Α 134627/5835 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

 

Λαζανά Βασιλική, Λογίστρια

Μέλος της επιστημονικής Ομάδας της ASTbooks