.

Ανακοίνωση σχετικά με το σεμινάριο «Φορολογία φυσικών προσώπων»!

Τα «Κέρδη από  επιχειρηματική δραστηριότητα», το «Εισόδημα από κεφάλαιο» καθώς και η «Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου», αποτελούν πολύ μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο της φορολογίας εισοδήματος.

Λόγω έλλειψης χρόνου, θα παραθέσουμε δεύτερο σεμινάριο στις 9/11/2016 ώστε να αφιερώσουμε τον απαιτούμενο χρόνο στην ανάλυσή τους.

Η ανάλυση των περαιτέρω θεμάτων (Γενικές έννοιες, Εισόδημα από μισθωτή εργασία & συντάξεις, Αντικειμενικές δαπάνες – Τεκμήρια), θα πραγματοποιηθεί κανονικά!