.

 

ΘΕΜΑ:«»Συγχαρητήρια Επιστολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων

Αγαπητές, Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με το πέρας της θερινής τουριστικής περιόδου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώπροσωπικάγια την αφοσίωσή σας και την αμέριστη συμβολή σας στην επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου για την εντατικοποίηση των προληπτικών ελέγχων σε όλη την επικράτεια, με ιδιαίτερη έμφαση σε τουριστικές περιοχές, αλλά και σε κλάδους ή επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα.

Η καθοριστική συμβολή σας στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού, παρά τις δυσκολίες, η ευσυνειδησία σας κατά την άσκηση των καθηκόντων σας και η υψηλή αίσθηση κοινωνικού καθήκοντος που επιδείξατε καθ’ όλο αυτό το διάστημα,καθιστά υπερήφανους όχι μόνο εσάς, αλλά και ολόκληρη τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, αποτυπώνοντας τις θετικές αλλαγές που συντελούνται σταδιακά στη δομή και τη λειτουργία της.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προληπτικών ελέγχων της φετινής τουριστικής περιόδου έθεσε τον φιλόδοξο στόχο διενέργειας 30.000 ελέγχων σε όλη την Ελλάδα για την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. Χάρη στην παρακολούθηση και τον συντονισμό των Κεντρικών Υπηρεσιών, των Φορολογικών Περιφερειαρχών και των Προϊσταμένων των ΔΟΥ και των ΥΕΔΔΕ, κυρίως όμως χάρη στις δικές σας προσπάθειες, οι έλεγχοι αυτοί, πολύ πιο απαιτητικοί από τις προηγούμενες χρονιές, ξεπέρασαν τις 30.000.

Δεν χρειάζεται να εξηγηθεί η σημασία των προληπτικών ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αύξηση των δημοσίων εσόδων, πολύ περισσότερο στην οικονομική συγκυρία που διανύουμε. Την καταδεικνύουν τα αποτελέσματα, όπως η μεγάλη αύξηση του εισπραχθέντος ΦΠΑ στις τουριστικές περιοχές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά και η συμβολή των ελέγχων στην καταγεγραμμένη αύξηση του κύκλου εργασιών του λιανεμπορίου.

Οι έλεγχοι δεν σταματούν εδώ. Θα συνεχιστούν όλη τη χρονιά και σε όλη την επικράτεια, καθώς δεν αποσκοπούν μόνο στη διαπίστωση τυπικών παραβάσεων μη έκδοσης στοιχείων και στην επιβολή των αντίστοιχων προστίμων, αλλά αποτελούν βασικό εργαλείο καταγραφής πληροφοριών για τη συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με σκοπό τον εντοπισμό αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησης του σχεδίου προληπτικών ελέγχων ανέδειξε και ορισμένες αδυναμίες. Ήδη λαμβάνεται μέριμνα οι αδυναμίες αυτές να αντιμετωπιστούν εγκαίρως στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Προϋπολογισμού μας για το 2017, των πρώτων τηςΑνεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευσή σας για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων αυτών και την αντιμετώπιση των καταστάσεων στις οποίες είναι δυνατόν να βρεθείτε αντιμέτωποι κατά την άσκηση των καθηκόντων σας.

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί, Φίλοι,
Η αναγνώριση του έργου σας αποτελεί πρωτίστως ηθική ικανοποίηση για εσάς προσωπικά, αλλά και για όλους όσους οραματίζονται και εργάζονται για μια σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική Φορολογική Διοίκηση.
Εύχομαι από καρδιάς καλή συνέχεια, πίστη στις ικανότητές σας, δύναμη και αισιοδοξία για την επιτυχή συνέχιση του έργου σας.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Ι. Πιτσιλής