.

Ευνοϊκή τροπολογία για ανέργους που συμμετέχουν σε πρόγραμμα voucher

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Του Βασίλη Αγγελόπουλου
Εξαιρείται από τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας κατά την τελευταία τετραετία, ο χρόνος συμμετοχής όσων ανέργων έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα της επιταγής επανένταξης (voucher) στην αγορά εργασίας.

Έτσι, οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας, δεν θα κινδυνεύουν στο εξής να χάσουν άδικα, το δικαίωμα στη λήψη επιδόματος ανεργίας. Με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας στο νομοσχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία, τονίζεται ότι η εξαίρεση των δικαιούχων αφορά για όσο χρόνο αυτοί απασχολούνται δυνάμει της ως άνω επιταγής επανένταξης. Συγκεκριμένα, οι επιδοτούμενοι άνεργοι, δικαιούνται την «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α'65), η αξία της οποίας είναι ίση με το ποσό της επιδότησης που θα ελάμβαναν ως άνεργοι.
Με το ποσό αυτό, μέσω προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ., επιδοτούνται επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για την πρόσληψη των παραπάνω επιδοτούμενων ανέργων που χρησιμοποιούν την δυνατότητα της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Κατά τη διάρκεια της εργασίας των πρώην ανέργων στον εργοδότη που τους προσέλαβε με το κίνητρο της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», διακόπτεται βεβαίως το επίδομα ανεργίας που τους καταβαλλόταν προηγουμένως, αλλά δεν αναστέλλεται η μέτρηση του χρόνου που το άλλοτε επίδομα, έχοντας μετατραπεί σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» επιχορηγεί τον εργοδότη του.

Έτσι, παρουσιάζονται οι ακόλουθες δύο παράδοξες καταστάσεις:
α) Αν ο εργαζόμενος αυτός απολυθεί μετά τη λήξη του παραπάνω προγράμματος, ή και μερικούς μήνες μετά, ενδέχεται να μην μπορεί να λάβει καθόλου επίδομα ανεργίας, ή μόνο για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή η περίπτωσή του θα εμπίπτει στον περιορισμό του μέγιστου των 400 ημερησίων επιδομάτων ανά τετραετία που επιβάλλει η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3986/2011.
β) Κατά τη διάρκεια της εργασίας του με την «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», ο πρώην άνεργος, θα έχει ιδρύσει νέα ασφαλιστικά δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα της εκ νέου λήψης επιδόματος ανεργίας, το οποίο όμως δεν θα επιτρέπεται να του καταβληθεί εξ αιτίας του άνω περιορισμού.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, εισάγεται η εξαίρεση του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 1 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α'152) για όσο χρόνο αυτός εργάζεται δυνάμει της ως άνω επιταγής, ώστε να μην μετράται σε βάρος του το μέτρο καταπολέμησης της ανεργίας.