.

Άρθρο 36
Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων

Το Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων υπάγεται απευθείας σε αυτόν και παρέχει επικουρική υποστήριξη στον Υποδιοικητή κατά τη λήψη αποφάσεων σε θέματα νομικής φύσης.