.

Άρθρο 70
Η υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αεροδρομίου (AFIS)

Η υπηρεσία Παροχής Πληροφοριών Πτήσης Αεροδρομίου (AFIS) παρέχεται από υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που το προσωπικό του ανωτέρου κλάδου δεν επαρκεί, της μη επάρκειας βεβαιούμενης από τον αρμόδιο Διοικητή, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, την σχετική υπηρεσία μπορούν να παρέχουν και υπάλληλοι κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας και χωρίς ηλικιακό περιορισμό, αφού λάβουν σχετική εκπαίδευση και πιστοποίηση από τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ).