.

Έκτακτη εισφορά και στα αναδρομικά των δικαστών

Συντάκτης:efsyn.gr

Επιστροφή του 25% από φόρο εισοδήματος, αλλά με... έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης προβλέπει η νέα εγκύκλιος της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τους εν ενεργεία, αλλά και τους συνταξιούχους δικαστικούς όλων τα βαθμίδων. Στην εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Νέα εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων παρέχει διευκρινίσεις για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την αφαίρεση ποσού 25% από τα εισοδήματα των δικαστικών πριν την φορολογησή τους με βάση τις αποφάσεις του Μισθοδικίου. Ως γνωστόν το Μισθοδικίο με απόφασή του επέβαλε την ίδια φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων των δικαστικών με αυτήν των βουλευτών που δικαιούνται έκπτωση δαπανών 25%.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται οτι η αφαίρεση του 25% θα ισχύει για τη φορολόγηση του εισοδήματος τους όχι όμως και για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Ειδικότερα η εγκύκλιος αναφέρεται στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος, όπως ισχύουν και ορίζει ότι κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, αφαιρείται ποσό ίσο με το 25% του ακαθάριστου ποσού. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν αφαιρείται για τον υπολογισμό της ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται οτι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αφαιρεθεί ποσό 25% απο απο το εισόδημα των τριών τελευταίων ετών θα πρέπει να απευθυνθούν στις εφορίες και να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση. Η αρχική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το θέμα αυτό προέβλεπε την αυτόματη επανακαθάριση των εισοδημάτων των δικαστών για την τελευταία τριετία προκειμένου να γίνει η αφαίρεση ποσού δαπανών 25%.

Διευκρινίζεται ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις των δικαστικών λειτουργών, θα πρέπει να υποβληθούν στις Δ.Ο.Υ. χωρίς κυρώσεις μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.