.

Ποιοι οι διακαιούχοι δώρου Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ

Οι επιδορούμενοι άνεργοι του ΟΑΕΔ διακιούνται δώρο Χριστουγέννων από τον οργανισμό εφόσον έχουν επιδοτήθει από το διάστημα 1 Μαϊου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016. Το δώρο των Χρισοτυγέννων ΟΑΕΔ 2016 αναμένετε και φέτος να δοθεί όπως και κάθε χρόνο λίγο πριν ή μέσα την εβδομάδατων εορτών.

Ειδικότερα ο ΟΑΕΔ όπως κάθε χρόνο παρέχει σε ανέργους που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δώρο Χριστουγέννων ίσο με το ποσό της τακτικής επιδότησης έαν έχουν πάρει επίδομα από 1 Μαϊου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 και αναλογία σε όσους έχουν πάρει επιδότηση για μικρότερη ίση με 3 ημερομίσθια ανά μήνα επιδότησης.

Το Δώρο των Χριστουγέννων δίνεται σε διαιούχους από τον ΟΑΕΔ, κάθε χρόνο λίγο πριν ή μέσα στην εβδομάδα των Χριστουγέννων.