.

Αρ.Πρωτ. Α23/268/8/15.11.2016
Γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμ. 136/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την επίσχεση εργασίας.

Σχετ.: Το υπ΄ αριθμ. Φ80000/42846/1648/4.10.2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμ. 136/2016 γνωμοδότηση του ΣΤ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΓΓΚΑ, σχετικά με τη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε περιπτώσεις νόμιμης επίσχεσης εργασίας, η οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για ενημέρωσή σας, και σας γνωρίζουμε ότι, θα δοθούν διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή της με νεώτερο έγγραφό μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΑΤΗ- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ