.

Καμία αλλαγή στα τέλη κυκλοφορίας

Συντάκτης:
efsyn.gr

Δεν κατέληξαν κάπου τα σχέδια επί χάρτου του οικονομικού επιτελείου για αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας για το 2017 καθώς το υπουργείο Οικονομικών «λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τρέχοντα δεδομένα και τις ανάγκες της αγοράς» έκρινε πως δεν πρέπει να γίνουν «βεβιασμένες τροποποιήσεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠ.ΟΙΚ., έχει ξεκινήσει η επεξεργασία των δεδομένων για τη δημιουργία μιας εφαρμογής, που θα επιτρέπει τον υπολογισμό των τελών εξειδικευμένα για κάθε όχημα, με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων και αντίστοιχων συντελεστών (π. χ με αυτόματη μείωση του ύψους των τελών ανά έτος με τη χρήση σχετικού συντελεστή παλαιότητας).

Με τον τρόπο αυτό:

-Θα καλυφθεί η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού του ύψους των τελών κυκλοφορίας.

-Θα αρθούν οι αδικίες του τρέχοντος εφαρμοζόμενου συστήματος σε μεγάλο βαθμό.

-Το νέο σύστημα θα εξυπηρετήσει τον πολιτικό στόχο, ο οποίος είναι η δικαιότερη και αντιπροσωπευτικότερη κατανομή των βαρών στους πολίτες της χώρας.

Άγνωστο παραμένει πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση της εφαρμογής υπολογισμού των τελών εξειδικευμένα για κάθε όχημα.