.

ΑΣΕΠ: Aιτήσεις για 58 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

Μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/2-11-2016) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα οκτώ θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς των υπουργείων Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Εσωτερικών και στην ΗΔΙΚΑ Α.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ') και να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2016 στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2016

Τ.Θ. 14308

Αθήνα

Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο: enimerosi@asep.gr

♦ Αναλυτικά η PDF iconΠροκήρυξη 3Κ/2016