.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την κινητικότητα στο Δημόσιο

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο "Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις".

Δείτε εδώ:
Νομοσχέδιο