.

Ανακοίνωση για το βιβλίο «Προσωπικές εταιρείες 12.2016»

Αναφορικά με το άρθ. 267 του ν.4072/2012 για τη δυνατότητα αναβίωσης προσωπικής εταιρείας που έχει καταστεί μονοπρόσωπη, θέλουμε να ενημερώσουμε το αναγνωστικό κοινό ότι η προθεσμία είναι 4 μήνες, όπως ορθά αναγράφεται στα κάτωθι θέματα:

  • Θ.1.10 σελ. 34
  • Θ.2.1.4.9 σελ. 79

Τονίζουμε τη συγκεκριμένη προθεσμία, καθώς εκ παραδρομής αναφέρεται λανθασμένα ως 2 μήνες στα κάτωθι θέματα:

  • Θ.2.1.4.1 σελ. 72
  • Θ.2.1.4.3.3 σελ. 79
  • Θ.2.2.4 σελ. 109

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.