.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 59/2017

Ζητήματα φορολόγησης επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών την πώληση ανεγειρομένων οικοδομών.

Με την Παρ. 12 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994 θεσπίζεται ειδικός τρόπος φορολόγησης του εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101, σε περιπτώσεις πωλήσεως οικοδομής πριν την ολοκλήρωση της ανεγέρσεώς της και δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής της περί παραγραφής διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 και των διατάξεων του ν. 2362/1995, στον οποίο παραπέμπει η παράγραφος αυτή.

Για να δείτε ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ