ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666   
www.efeeth.gr,  e-mail:  efeethe@otenet.gr

ΠΡΟΣ 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

5/6/2013

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΝΩΣΕΙΣ-ΜΕΛΗ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Κύριε Πρόεδρε, 

Λάβαμε την από 24/5/2013 επιστολή σας, με την οποία μας γνωρίζετε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουλίου και την Κυριακή 7 Ιουλίου 2013 στην πόλη της Κέρκυρας και έχετε καθορίσει και τον ακριβή τόπο αυτής, δηλαδή το ξενοδοχείο CORFU HOLIDAY PALACE.

Για να μας γνωστοποιήσετε όλα τα παραπάνω σημαίνει ότι το Διοικητικό σας Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε για τη σύγκλιση της Ετήσιας Γ.Σ.

Βάσει του καταστατικού της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., η απόφαση για τη σύγκλιση Γ.Σ. δεν μπορεί να έχει μόνο τον τόπο διεξαγωγής, αλλά πρώτα πρέπει να έχουν αποφασιστεί τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γ.Σ.

Αυτό σημαίνει ότι το Διοικητικό σας Συμβούλιο ή καθόρισε τα θέματα κι εσείς δεν μας τα έχετε γνωστοποιήσει (γιατί άραγε;) ή πήρε απόφαση μόνο για τον τόπο και τα θέματα τα αγνόησε προς το παρόν.

Σας γνωρίζουμε ιδιαίτερα ότι βάσει του άρθρου 15 του καταστατικού της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., έτσι όπως ισχύει, η Τακτική Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας συγκαλείται κάθε χρόνο, κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη στην οποία αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. 

Παρακαλούμε λοιπόν να μας γνωρίσετε τι από τα δύο συμβαίνει, δηλαδή ποια είναι η ακριβής απόφαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού) και γιατί αποφασίστηκε η Γ.Σ. το καλοκαίρι και όχι όπως ορίζει το καταστατικό, το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους.

    
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 4/6/2013

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΤΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Δ.Ο.Υ.

Αξιότιμε κύριε Προϊστάμενε,

Στα τμήματα Μητρώου όλων των Δ.Ο.Υ. της Θεσσαλονίκης (εκτός της ΦΑΕ), συνωστίζονται από πολύ πρωί φορολογούμενοι πολίτες, κυρίως συνταξιούχοι, για να λάβουν τον κλειδάριθμο που χρειάζονται για την πρόσβαση τους στο TAXISNET, σχηματίζοντας ατελείωτες ουρές, με αποτέλεσμα οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί να μην μπορούν να συναλλαχθούν με το Μητρώο των Δ.Ο.Υ. και να κάνουν τις μεταβολές των επαγγελματιών πελατών τους.

Παρακαλούμε λοιπόν, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της κάθε Δ.Ο.Υ. να υπάρχει ένας υπάλληλος στο Μητρώο που θα εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς, με σκοπό να διεκπεραιώνει εργασίες μητρώου για τους πελάτες τους. 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                
Δόβελος Ιωάννης                                              

Ο Γεν. Γραμματέας
Φιλίππου Κων/νος