ΠΟΛ. 1149/11.12.2009
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΠΟΛ. 1149/11.12.2009
Θέμα: Διευκρινίσεις για τη διάθεση σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010 ως προς την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας των οχημάτων.
Με αφορμή ερωτήματα των Δ.Ο.Υ., αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της από 2/11/2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 219), τα κριτήρια κατάταξης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της Πράξης, γίνεται για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010 με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.
Συνεπώς, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 της Πράξης αυτής, για τη διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010, ως ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων, είναι το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, ανεξαρτήτως τυχόν άλλης προγενέστερης χρονικής αναφοράς επάνω στην άδεια.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ