ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4161

Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε ολόκληρο το νόμο εδώ: 4161