Θεσσαλονίκη, 19-6-2013

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ

 

ΘΕΜΑ: Έγκαιρη ανακοίνωση νέων προθεσμιών υποβολής διαφόρων φορολογικών υποχρεώσεων.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Μέχρι σήμερα υπήρξαν πολλές αναβολές στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων και άλλων υποχρεώσεων καθώς και σημαντική δυσλειτουργία στο σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ. Επιπλέον παρατηρήθηκε αλλαγή στον τρόπο υποβολής του εντύπου Ε3 που έχει δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επαγγελματιών Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων. Σε όλα τα παραπάνω προστέθηκε και η αλλαγή του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (συντόμευση κατά 6 ημέρες). Σας είχαμε επισημάνει έγκαιρα με επιστολή μας την ανάγκη για νέες προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων όπως και την αναγκαιότητα απόσυρσης της αλλαγής στο χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Η συσσώρευση υποχρεώσεων που πρέπει να διεκπεραιωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι πρωτοφανής. Δεν είναι ανθρωπίνως δυνατόν οι Λογιστές – Φοροτέχνες, διεκπεραιωτές των υποχρεώσεων των φορολογουμένων, να ανταποκριθούν έγκαιρα και έγκυρα σε όλα τα παραπάνω. Η κατάσταση στα γραφεία των Συναδέλφων είναι πλέον τραγική, οι συνθήκες εργασίας είναι αφόρητες.

 

Κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε να πάρετε άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση της κατάστασης που θα συμβάλλει στην ομαλή διεκπεραίωση των ως άνω υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε αναγκαία την επαναφορά της 26ης ημέρας ως ημερομηνία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο όφελος από τη σμίκρυνση της εν λόγω προθεσμίας. Ακόμα κρίνουμε απαραίτητη την παράταση των συγκεντρωτικών δηλώσεων πελατών-προμηθευτών έως τις 30/9/2013 δεδομένου ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό, την παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Ν.Π. του άρθρου 2 παρ. 4 του ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.) έως την 1/7/2013, των Ν.Π. του άρθρου 101 του ΚΦΕ (Ε.Π.Ε., Α.Ε. κλπ) έως την 15/7/2013, των Φυσικών Προσώπων έως την 30/9/2013 και τέλος την παράταση υποβολής δικαιολογητικών κατοίκων εξωτερικού για τη δήλωση οικονομικού έτους 2012 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2013.

 

 Με εκτίμηση,           

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                       

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                

Ο Γενικός Γραμματέας

Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ