ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ     28/06/2013 

Το νέο δίτομο έργο για το ΦΠΑ έχει σκοπό να βοηθήσει τον επαγγελματία λογιστή - φοροτέχνη που αναζητά μια πλήρη και έγκυρη ενημέρωση. Είναι πλήρως ενημερωμένο με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη νομοθεσία του ΦΠΑ, μέχρι και με το Ν.4152/2013 και την ΠΟΛ.1139/13-06-2013 που αφορά την παροχή οδηγιών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών στις τελωνειακές αρχές καπνοβιομηχανιών προϊόντων.

 

Η δομή του δίτομου έργου χωρίζεται σε τρία μέρη

Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του Κώδικα του ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) ανά άρθρο, με όλες τις σχετικές εγκυκλίους και Διοικητικές θέσεις που βρίσκονται εν ισχύ, παραδείγματα και ειδικά ζητήματα επεξεργασμένα από τη συντακτική μας ομάδα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί σε ζητήματα που απασχολούν πολύ συχνά τους λογιστές – φοροτεχνικούς, όπως:

  • Διακανονισμός των παγίων
  • Απαλλαγές ΦΠΑ
  • Pro - rata
  • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
  • Παράδοση ακινήτων
  • Εισαγωγές αγαθών

 

Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται  οδηγίες και ανάλυση ανά κωδικό για την συμπλήρωση όλων των εντύπων που αφορούν τον ΦΠΑ (περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων) καθώς και των εντύπων INTRASTAT και VIES.

 Το τρίτο μέρος αφορά τη λογιστική απεικόνιση του ΦΠΑ και τις εγγραφές σε απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ (πλήρης ανάπτυξη-παραδείγματα)

Τέλος, το έργο συνοδεύεται και από ένα CD μέσα στο οποίο μπορείτε να βρείτε Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το ΦΠΑ, συγκεντρωμένες ανά άρθρο της 6ης Οδηγίας για το ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολλά χρήσιμα έντυπα για το ΦΠΑ.

Τα ευρετήρια των βιβλίων είναι κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά προς διευκόλυνση του αναγνώστη και περιλαμβάνει 3500 λήμματα.

 Το ευρετήριο του CD βρίσκεται στο τέλος του δεύτερου τόμου.

 

Παράλληλα είμαστε σε θέση, όπως άλλωστε και σε όλες τις εκδόσεις μας, να σας παρέχουμε δωρεάν ηλεκτρονική υποστήριξη, παρέχοντας σας σε ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία μας για άμεση ενημέρωση με ότι αλλαγές προκύψουν.

Το έργο συνοδεύεται από CD

 

WWW.ASTBOOKS.GR