Ερώτηση

818ΑΑ    Ιδιώτης πουλάει τα κοσμήματα του σε εταιρία με αντικείμενο εργασιών την εμπορία χρυσοχοΐας και αργυροχοΐας, η οποία του κόβει κάθε φορά Τιμολόγιο Αγοράς/Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, θεωρημένο, όπου αναγράφεται η αξία πλέον χαρτοσήμοου 3,6%.Το ποσό που αποκόμισε τελικά ανέρχεται σε 8000, με το οποίο κάλυψε ανάγκες δανείων του έτους.Με ποιον τρόπο μπορούμε να εμφανίσουμε αυτό το "εισόδημα", ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα τεκμήρια που εμφανίζονται από τις δόσεις των δανείων;

 

Απάντηση


Σύμφωνα με το βιβλιαράκι των οδηγιών που εξέδωσε το Υπουργείο ισχύουν τα ακόλουθα:
Κωδικοί 781-782. Γράψτε τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση στη χρήση 2012 περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου κτλ.). Για τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων απαιτείται κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου, από τα οποία προκύπτουν αυτά τα χρηματικά ποσά.

Επίσης, για την πώληση κινητών πραγμάτων, απαιτείται απαραίτητα θεωρημένη απόδειξη αγοράς από τον επιτηδευματία.

Συνεπώς, εφόσον μας ενημερώνετε ότι υπάρχουν τα νόμιμα παραστατικά που προβλέπονταν κατά το 2012 από τον Κ.Β.Σ. ,μπορείτε να αναγράψετε τα ποσά αυτά στους κωδικούς που σας αναφέρουμε.

Η ομάδα της AST BOOKS.