Ερώτηση

822ΑΑ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη, κυρίως σε περίπτωση οικοδόμων που απασχολούνται σε ιδιώτες εργοδότες, από την κατάσταση του ΙΚΑ μπορούμε να δούμε τις αποδοχές τους. Δεν μπορούμε όμως να στείλουμε την δήλωση γιατί το TAXISNET θέλει στοιχεία του εργοδότη. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;

 

Απάντηση

Σας παραθέτουμε το ακόλουθο από τις Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1 που έχουν αναρτηθεί στο site της Γ.Γ.Π.Σ.

32. Πώς θα συμπληρώσω τον πίνακα εργοδοτών όταν μέσα στο έτος εργάσθηκα σε περισσότερους του ενός εργοδότες;

Εφόσον είστε μισθωτός και οι εργοδότες σας κατά το προηγούμενο έτος ήταν περισσότεροι από πέντε (5), γράψτε στις πρώτες τέσσερις γραμμές τους 4 εργοδότες που σας κατέβαλαν τα μεγαλύτερα ποσά εισοδήματος και στην πέμπτη γραμμή την ένδειξη «ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ» με ποσό το σύνολο του υπολειπόμενου εισοδήματός σας.

Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, θα πρέπει να αναζητήσετε τους Α.Φ.Μ.  των τεσσάρων εργοδοτών από τους οποίους λάβατε τα μεγαλύτερα ποσά.

Βεβαίως, στην περίπτωση που δεν μπορούν να βρεθούν οι ΑΦΜ των εργοδοτών, η δήλωση μπορεί να αποσταλεί συμπληρώνοντας μόνο τη τελευταία γραμμή, με την παραπάνω ένδειξη.

Η ομάδα της AST BOOKS.