ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διόρθωση στο βιβλίο «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018», σελ. 570

Στη σελίδα 570 το περιεχόμενο του θ.3 «Μεταφορά του ποσού της φορολογικής αναμόρφωσης» που αφορά το έντυπο της Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, αντικαθίσταται ως εξής: Το σύνολο (Πίνακας Ι: Κωδικός 2100) που προκύπτει από τη φορολογική αναμόρφωση μεταφέρεται επιμεριζόμενο (όχι αυτόματα) για τις ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν είτε απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π., ανάλογα με…

Continue Reading
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διόρθωση εντύπου Ε1, σελ.220

Στο έντυπο Ε1 (θ.4Δ1.1.6) στη σελ. 220, εκ παραδρομής αναγράφεται ως συντελεστής παρακράτησης φόρου μερισμάτων ποσοστό 10%, αντί του ορθού 15%. Συνεπώς, το εν λόγω παράδειγμα τροποποιείται ως εξής: Ο Έλληνας μπορεί να λάβει ως πίστωση φόρου το ποσό των 100.000 x 20% x 12,5% = 2.500 ευρώ, τηρουμένου του άρθρου 9 του ΚΦΕ. Όμως,…

Continue Reading
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διόρθωση στο Έντυπο Ε3

Στο βιβλίο «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018» και στις σελίδες 507-516 όπου παρουσιάζεται πλήρες παράδειγμα συμπλήρωσης του Πίνακα Ε του εντύπου Ε3, εκ παραδρομής δεν έχει αναγραφεί ότι σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης το τυχόν εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αναγράφεται στο έντυπο Ε1 και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμού του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη συνέχεια…

Continue Reading
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διόρθωση θέματος 5.3.10 του βιβλίου Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2018

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Στο θέμα 5.3.10 του έντυπου Ε3, στις σελ. 474 και 475, διορθώνουμε τον πίνακα για την υποχρέωση απογραφής ως κάτωθι:   Συνοπτικός πίνακας για την υποχρέωση απογραφής κατά την 31/12/2017 των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία 31/12/2016 31/12/2017 Κόστος Πωληθέντων 20172 Τζίρος1 Απογραφή Τζίρος1 Απογραφή <150 Όχι <150 Όχι 0 + ΑΧ – 0 <150…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 28/20.6.2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.

ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./160/ΕΓΚ.28/20-6-17 Ένταξη  στον  Ενιαίο  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις    των  άρθρων 38, παρ.3, στοιχ. στ΄, εδάφιο πρώτο και 39, παρ.11, του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος –…

Continue Reading
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για σεμινάριο «Υποχρεώσεις του λογιστή» της 26.10.2016»

Ανακοίνωση για σεμινάριο «Υποχρεώσεις του λογιστή» της 26.10.2016»     Αγαπητοί συνάδελφοι, Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του παρόχου, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποκατασταθεί η βλάβη στο ευρύτερο δίκτυο της περιοχής. Κατόπιν τούτου, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το σεμινάριο με θέμα «Υποχρεώσεις του λογιστή» μετατίθεται για την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου…

Continue Reading
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για σεμινάριο “Πρακτικά Εργασιακά & Μισθοδοτικά Θέματα (Επαναληπτικό) 24.10.2016”

Ανακοίνωση για σεμινάριο “Πρακτικά Εργασιακά & Μισθοδοτικά Θέματα (Επαναληπτικό) 24.10.2016”     Αγαπητοί συνάδελφοι, Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το σεμινάριο πρέπει να αναβληθεί εκ νέου. Η κατάσταση στο ευρύτερο δίκτυο της περιοχής δεν βελτιώθηκε. Μετά από αλλεπάλληλες επικοινωνίες με τον πάροχο, αποφασίσαμε την αναβολή του σεμιναρίου για την Τετάρτη 02.11.16 και…

Continue Reading
ASTbooks Seminars ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για το Σεμινάριο “Πρακτικά Εργασιακά & Μισθοδοτικά Θέματα (Επαναληπτικό)” 19.10.2016»

Λόγω τεχνικών προβλημάτων στο δίκτυο της περιοχής το σεμινάριο διεκόπη. Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου ορίστηκε η Δευτέρα 24/10/2016 και ώρα 17:15. Αν έχετε ετοιμάσει ερωτήσεις παρακαλώ πολύ στείλτε τις στο info@taxpress.gr ώστε να απαντηθούν στο επόμενο σεμινάριο.     Ζητάμε συγγνώμη για την αναβολή. Εκ της ASTbooks.

Continue Reading
Τα άρθρα σας ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Πόθεν έσχες (Συμπληρωματικό άρθρο)

Πόθεν έσχες (Συμπληρωματικό άρθρο)       Σε συμπλήρωση του άρθρου μας με θέμα «Πόθεν έσχες» που δημοσιεύτηκε στο 17ο τεύχος του TaxPress Emagazine, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε από την Γ’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης το υπ’ αριθ.…

Continue Reading
ASTbooks Seminars ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ερωτήσεις Σεμιναρίου “Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Ν.4172/2013)” 12.10.16

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σεμιναρίου “Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Ν.4172/2013)” 12.10.16   Ερώτηση 1: ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καταβάλλει αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα παρακρατήσει φόρο 20%; Να σημειωθεί ότι το ΝΠΔΔ έχει εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων. Απάντηση: Ως υπόχρεοι σε παρακράτηση ορίζονται: κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα…

Continue Reading
s2Member®