ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ.Π.Α.

Αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για τον Φ.Π.Α..

Written by: AdminV (has written 8985 articles)
(Τελευταία Κωδικοποίηση: 23.03.2015)   Αρ.Πρωτ.: Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015 Κοινωφελή Ιδρύματα. Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού συστήματος. Απαντώντας στην
Written by: Admin (has written 6075 articles)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ NIILO Jääskinen της 13ης Φεβρουαρίου 2014 (1) Υπόθεση C‑88/13 Philippe Gruslin κατά Beobank SA/NV, πρώην Citibank Belgium SA [αίτηση του Cour de
Written by: Admin (has written 6075 articles)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ PEDRO CRUZ VILLALÓN της 6ης Μαρτίου 2014(1)  Υπόθεση C‑335/12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας (Προσφυγή της Επιτροπής λόγω παραβάσεως της Πορτογαλικής
Written by: Admin (has written 6075 articles)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ PEDRO CRUZ VILLALÓN της 3ης Απριλίου 2014 (1) Υπόθεση C‑3/13 Baltic Agro AS κατά Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus [αίτηση
Written by: Admin (has written 6075 articles)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 5ης Φεβρουαρίου 2014 (*) «Προδικαστική παραπομπή — Άμεσοι φόροι — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Εθνική