ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ 242/2016 Απαλλαγή άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CEDEFOP. Αριθμός γνωμοδότησης 242 12016 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
  .     Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2016 Τι απαιτείται κατά το άρθρο 40 παρ. 2 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Αριθμός 179/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B2’ Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ασπασία Καρέλλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΣτΕ 1445/2016 7μελούς (Β΄τμήμα, αρθ.1 παρ.1 ν.3900/2010) Έννοια της κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 4
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΣτΕ 884/2016 7μελούς (Β΄τμήμα) Ερμηνεία του αρθ. 48 παρ.3 εδ. α΄και β΄ ΚΦΕ (ν.2238/94) κατόπιν προδικαστικών ερωτημάτων που υπεβλήθησαν