Ε.Λ.Π.

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για τα Ε.Λ.Π..

Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΣΛΟΤ 2660/2016 Πρακτορεία Ταξιδίων Αθήνα 16.12.2016 ΕΡΩΤΗΜΑ Νομική οντότητα (ΙΚΕ) πρακτορείο ταξιδιών με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εκδίδει εισιτήρια αεροπορικά
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΣΛΟΤ 2552/2016 Υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων ΕΡΩΤΗΜΑ Νομική οντότητα με μορφή ΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων καθώς και
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΣΛΟΤ 2544/18.11.2016 Λογιστική αντιμετώπιση ιδιόχρησης από ατομική επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία ΘΕΜΑ: «Ατομική, ελεύθερος επαγγελματίας με απλογραφικά βιβλία και
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΣΛΟΤ 2551/18.11.2016 Έκδοση φορολογικού στοιχείου για τη διοργάνωση και εκτέλεση ταξιδίων από ταξιδιωτικό γραφείο.Λογιστική αντιμετώπιση. ΕΡΩΤΗΜΑ Νομική οντότητα με
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΣΛΟΤ 2284/2016 Αναγνώριση προμερίσματος στα έσοδα της λαμβάνουσας μητρικής εταιρείας Αθήνα, 24.10.2016 ΕΡΩΤΗΜΑ Ανώνυμη Εταιρεία που συντάσσει τις οικονομικές
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΣΛΟΤ 2356/2016 Τρόπος λογιστικής παρακολούθησης παραγωγής και πώλησης λογισμικού Αθήνα, 24.10.2016 ΕΡΩΤΗΜΑ Διαβάζοντας την με αριθμό πρωτ.202 ΕΞ 29.2.2016
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΣΛΟΤ 2375/2016 Παροχή διευκρινήσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.2081/1992,
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1021836 ΕΞ 2017 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο τεχνικής ΑΕ για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΣΛΟΤ 2275/24.10.2016 Χαρακτηρισμός Οντοτήτων με βάση το προσωπικό ΕΡΩΤΗΜΑ Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το χαρακτηρισμό των οντοτήτων
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΣΛΟΤ 2243/24.10.2016 Ληφθείσες εγγυήσεις & λογιστική απεικόνιση τους σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ να με ενημερώσετε σε ποιο λογ/μο