Ε.Λ.Π.

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για τα Ε.Λ.Π..

Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΣΛΟΤ 2819/2016 Λογιστική αποτύπωση εξόδου ΕΡΩΤΗΜΑ Στην γνωστή (υπό εξέλιξη) διαδικασία εξυγίανσης της εταιρίας XXXXX (άρθρου 106 Πτωχευτικού Κώδικα)
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΣΛΟΤ 2745/2016 Τήρηση ΕΛΠ από φορέα Δημοσίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αθήνα, 16.12.2016 ΕΡΩΤΗΜΑ Θα ήθελα τη βοήθειά σας στο
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΣΛΟΤ 2915/2017 Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων ΕΡΩΤΗΜΑ Σε συγχρηματοδοτούμενο έργο η δικαιούχος εταιρία επιχορηγήθηκε για
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΣΛΟΤ 2891/2017 Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών ΕΡΩΤΗΜΑ Οι αμοιβές που δίνουν στα μέλη οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.) με
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΣΛΟΤ 2894/2017 Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ ενημερώστε με τι εγγραφή πρέπει να πραγματοποιηθεί για φόρο αναβαλλόμενης φορολογίας στα
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ 2017 Υποχρεώσεις ως προς την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από πιστωτικά ιδρύματα για συναλλαγές σε επενδυτικό
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΠΟΛ.1036/2017  Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΣΛΟΤ 2660/2016 Πρακτορεία Ταξιδίων Αθήνα 16.12.2016 ΕΡΩΤΗΜΑ Νομική οντότητα (ΙΚΕ) πρακτορείο ταξιδιών με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εκδίδει εισιτήρια αεροπορικά
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΣΛΟΤ 2552/2016 Υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων ΕΡΩΤΗΜΑ Νομική οντότητα με μορφή ΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων καθώς και
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. ΣΛΟΤ 2544/18.11.2016 Λογιστική αντιμετώπιση ιδιόχρησης από ατομική επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία ΘΕΜΑ: «Ατομική, ελεύθερος επαγγελματίας με απλογραφικά βιβλία και