Ε.Λ.Π.

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για τα Ε.Λ.Π..

Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1021836 ΕΞ 2017 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο τεχνικής ΑΕ για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΣΛΟΤ 2275/24.10.2016 Χαρακτηρισμός Οντοτήτων με βάση το προσωπικό ΕΡΩΤΗΜΑ Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το χαρακτηρισμό των οντοτήτων
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΣΛΟΤ 2243/24.10.2016 Ληφθείσες εγγυήσεις & λογιστική απεικόνιση τους σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ να με ενημερώσετε σε ποιο λογ/μο
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΣΛΟΤ 2241/24.10.2016 Εφαρμογή ΕΛΠ ΕΡΩΤΗΜΑ Θα σας παρακαλούσα πολύ να μου απαντήσετε αν ένα Ν.Π.Δ.Δ που είναι φορέας Γενικής
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΣΛΟΤ 2203/2016 Μεταφορά της λογιστικής παρακολούθησης δανειακών συμβάσεων υποκαταστήματος στα βιβλία του κεντρικού ΕΡΩΤΗΜΑ Προκειμένου να απαντήσουμε στην ανωτέρω
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
Αθήνα, 24.10.2016 ΣΛΟΤ 2177/ 24.10.2016 Λογιστική αντιμετώπιση των διάφορων υπεξαιρέσεων μετρητών ΕΡΩΤΗΜΑ Θα ήθελα να σας υποβάλλω ένα ερώτημα σχετικά
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
  Αθήνα, 24.10.2016 ΣΛΟΤ 2165/2016 Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων ΕΡΩΤΗΜΑ Σας μεταφέρω ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μέλη του XXX που δραστηριοποιούνται
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΣΛΟΤ 2075/30.9.2016 Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ θα ήθελα την απάντησή σας για το κατωτέρω:
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΣΛΟΤ 1963/30.9.2016 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ΕΡΩΤΗΜΑ Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν είναι σωστός ο λογιστικός χειρισμός που έκανα στην
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΣΛΟΤ 2077/30.9.2016 Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 & C-445/16 ΕΡΩΤΗΜΑ Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, έγγραφο του ΔΕΕ, με το οποίο μας