ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επικαιροποιήσεις βιβλίων της ASTbooks.

Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Υποχρεώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα (Παροχή Πληροφοριών, Ενδοομιλικές συναλλαγές, Συγκεντρωτικές καταστάσεις), Υποχρεώσεις ΦΠΑ, Υποχρεώσεις Εργοδοτών Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Φόροι και υποχρεώσεις περιουσίας - Λοιπές Φορολογίες Λοιποί φόροι & Τέλη, Φόροι Πλοίων, Χαρτόσημο Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Κεφάλαιο πρώτο Φόροι και υποχρεώσεις εισοδήματος Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Θέματα περί Μη Κερδοσκοπικού χαρακτηρα νομικά πρόσωπα Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Θέματα για την τήρηση βιβλίων & έκδοση στοιχείων για τις τουριστικές επιχειρήσεις Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Θέματα Φορολογίας εισοδήματος για τις τουριστικές επιχειρήσεις.   Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
. Θέματα Φ.Π.Α για τις τουριστικές επιχειρήσεις Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση
Written by: AdminV (has written 8985 articles)
  .   Ζητήματα περί αγροτικής δραστηριότητας Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης με στόχο την ακόμη πιο έγκυρη πληροφόρηση
Written by: Admin (has written 6075 articles)
Με το Ν.4334/2015, συντελέστηκαν ορισμένες σημαντικές αλλαγές στους φορολογικούς νόμους, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στον «Οδηγό Φορολογικών & Λοιπών Υποχρεώσεων»,
Written by: Admin (has written 6075 articles)
Διακανονισμός εκπτώσεων επενδυτικών αγαθών Περιπτώσεις και προϋποθέσεις ενέργειας του διακανονισμού.     Με τις διατάξεις του άρθρου 33 προβλέπεται διακανονισμός