ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για τα Εργασιακά – Ασφαλιστικά.

Written by: Admin (has written 6076 articles)
ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./160/ΕΓΚ.28/20-6-17 Ένταξη  στον  Ενιαίο  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./144/ΕΓΚ.27/15-6-17 Παράλληλη ασφάλιση κατ' εφαρμογή των αρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ. 1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Κ.Υ.Α αριθ.22528/430/2017 Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Φ. 80000/οικ.21628/936 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. ΦΕΚ Β’ 1721/18.05.2017 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Φ.ΕΦΚΑ 15778/Δ9/5011/2017  Παράταση προθεσμιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Αριθ. Πρωτ Σ23/1/2017 Βοήθημα Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.10035/47467/1094/6.3.2017 έγγραφο του
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Αριθμ. 16072/310/2017 Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας. ΦΕΚ B'1307/13.4.2017 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΕΦΚΑ Σ48/34/2017 Μηχανογραφική τακτοποίηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016. Αθήνα, 13.4.2017 Σχετ: α) Η