ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για τα Εργασιακά – Ασφαλιστικά.

Written by: AdminV (has written 8681 articles)
. Φ.80000/οικ.10829/3405  Σύσταση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) δύο (2) προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση αμετάκλητης
Written by: AdminV (has written 8681 articles)
. Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. -Απασχολούμενοι σε
Written by: AdminV (has written 8681 articles)
. Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 18/2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. -Απασχολούμενοι
Written by: AdminV (has written 8681 articles)
. Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 17/2017 Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων,που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει
Written by: AdminV (has written 8681 articles)
. ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων για 'μπλοκάκια' - Οδηγίες χρήσης 1. Πεδίο εφαρμογής – Πρόσωπα που
Written by: AdminV (has written 8681 articles)
. Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 16/2017 Διαβίβαση του Πίνακα Α' Η ίδρυση του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου 4387/2016
Written by: AdminV (has written 8681 articles)
. Φ.10043/οικ.14226/431/2017 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση Αθήνα, 24.3.2017 Με
Written by: AdminV (has written 8681 articles)
. ΥΠΕΚΑΚΑ – ΣΕΠΕ 58455/15.3.2017 Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένου σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή
Written by: AdminV (has written 8681 articles)
. Τ01/648/2/2017 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκ. 17/2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την έκδοση της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ
Written by: AdminV (has written 8681 articles)
. Τ01/652/6/2017 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των