ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για την φορολογία.

Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1045/2017 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1043/2017 Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016.  
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1040/2017 Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975. ΦΕΚ B'973/22.03.2017 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1034/2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1031/2017 Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Αριθμός Γνωμοδότησης 324/2016 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α' ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου 2016 Σύνθεση: Πρόεδρος: Μιχαήλ