ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για την φορολογία.

Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1008198 ΕΞ 2017 Φορολόγηση αποθεματικού Α.Ε. μετά τη μετατροπή της εταιρείας αυτής σε ΑΕΕΑΠ Κοινοποίηση της αριθ.249/2016
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017 Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ' επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017 Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες.
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΠΟΛ.1003/2017 Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας. Με αφορμή ερωτήματα προς την υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΑΤΚΕ 0012249/ΕΞ2016/446/30.12.16 Διευκρινίσεις σχετικά με την φορολόγηση των αγροτών Σε απάντηση ερώτησης, που κατέθεσαν Βουλευτές, σας γνωρίζουμε ότι: Η
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΠΟΛ.1198/23.12.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220/28.11.2016) σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα των μετασχηματισμών
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΠΟΛ.1196/22.12.2016 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 ΠΟΛ. 1250/1998 Παρέχονται οι κάτωθι συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 ΠΟΛ.
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΔΕΑΦ 1186557 ΕΞ 21.12.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που χορηγούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Με αφορμή