ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για την φορολογία.

Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016   Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 288/2016 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α'ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίαση
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1021624 ΕΞ 2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 σε περίπτωση μεταβίβασης αποχαρακτηρισμένου λεωφορείου ενταγμένο
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1014217 ΕΞ 2017 Φορολογική μεταχείριση της αξίας των μηχανημάτων που χρησιδανείζει επιχείρηση σε πελάτες της, με βάση
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΠΟΛ.1009/2017 Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Αρ.Πρωτ.: 89/2017 Εφαρμογή άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή