ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρα και αποφάσεις για τις Φορολογικές Δηλώσεις

Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αναλυτική παρουσίαση της φορολογικής μεταχείρισης συντάξεων, παροχών και λοιπών παρόμοιων αμοιβών ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (N.4243/2014 - ΦΕΚ Α'57/2014) 1) Φορολογική
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2017 (ΦΕΚ Β’145)
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Οι οδηγίες για τη συμπλήρωση δηλώσεων 2017 (φορολογικού έτους 2016) Δόθηκε στη δημοσιότητα το βιβλιαράκι οδηγιών για τη συμπλήρωση
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΠΟΛ.1047/2017 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΠΟΛ.1043/2017 Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016.  
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΠΟΛ.1034/2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ 18.7.2016 Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν. Με
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Στατιστικά Στοιχεία Υποβολών Ε1 2016 Ημ/νία ενημέρωσης: 18/7/2016 1. Σύγκριση Υποβολών Αρχικών Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) 2012-2016
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Σήμερα λήγει η παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων Σήμερα Δευτέρα 18 Ιούλη λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων