ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρα και αποφάσεις για τις Φορολογικές Δηλώσεις

Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1043/2017 Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016.  
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1034/2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ 18.7.2016 Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν. Με
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Στατιστικά Στοιχεία Υποβολών Ε1 2016 Ημ/νία ενημέρωσης: 18/7/2016 1. Σύγκριση Υποβολών Αρχικών Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) 2012-2016
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Σήμερα λήγει η παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων Σήμερα Δευτέρα 18 Ιούλη λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1105/15.7.2016 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμώντας τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1103/12.7.2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του ν. 383/1976 και
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1102/12.7.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία