Φ.Π.Α.

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για τον Φ.Π.Α..

Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΠΟΛ.1010/2017 Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΔΕΕΦ Α 1109787 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ή μη υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΠΟΛ.1017/2017 Στατιστικά κατώφλια έτους 2017 για την υποβολή δήλωσης Intrastat. Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΠΟΛ.1203/2016 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή. ΦΕΚ B'4396/30.12.2016​ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΠΟΛ.1191/30.12.2016 Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΠΟΛ.1199/30.12.2016 Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» - Έντυπο 012 - Φ.Π.Α. ΦΕΚ B'4344/30.12.2016 Έχοντας υπόψη: 1. Τις
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΠΟΛ.1202/22.12.2016 Κοινοποίηση της 6/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περιπ. δ' της παραγράφου 2
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΠΟΛ.1201/28.12.2016 Οδηγίες για ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών από 1.1.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410/2016 σχετικά με
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΠΟΛ.1180/20.12.2016 Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης. ΦΕΚ B'4086/20.12.2016 Έχοντας