Φ.Π.Α.

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για τον Φ.Π.Α..

Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1053/2017 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1130/2016. Αθήνα, 4.4.2017 Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1052/2017 Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ. Αθήνα, 4.4.2017 Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1023/2017   Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος από υποκείμενους στο φόρο στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΔΕΦΚΦ Δ 1032572 ΕΞ 2017 Διευκρινίσεις επί της αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1181343 ΕΞ/9.12.2016 εγκυκλίου -παράδοση (πώληση) εμπορευμάτων με
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΑΤΚΕ 0000907 ΕΞ2017/306/25.1.17 Η κοινοτική οδηγία του ΦΠΑ δεν προβλέπει άλλη δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή στα ακίνητα. Α. Το
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1010/2017 Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΔΕΕΦ Α 1109787 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ή μη υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1017/2017 Στατιστικά κατώφλια έτους 2017 για την υποβολή δήλωσης Intrastat. Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1203/2016 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή. ΦΕΚ B'4396/30.12.2016​ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1191/30.12.2016 Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.