Φ.Π.Α.

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για τον Φ.Π.Α..

Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΔΕΦΚΦ Δ 1150421 ΕΞ 18.10.2016 Κοινοποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1149/3.10.2016-Τροποποίηση της αρ.πρωτ ΠΟΛ.1338/96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ B'1725) - Μείωση ορίου αποδείξεων
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΔΕΦΚΦ 1147939 ΕΞ 12.10.2016 Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1140/14.09.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.- Στέρηση του δικαιώματος απαλλαγής από Φ.Π.Α. ΣΧΕΤ: Η αρ.πρωτ.
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ 242/2016 Απαλλαγή άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CEDEFOP. Αριθμός γνωμοδότησης 242 12016 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
Αθήνα, 11 Οκτώβρη 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής, εξέδωσε απόφαση με την οποία συμπληρώνεται η
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΠΟΛ.1119/2.8.2016 Απαλλαγή ΦΠΑ για αγορά ακινήτου από πρεσβεία Κοινοποίηση της αριθ. 157/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή ΦΠΑ
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΠΟΛ.1140/14.9.2016 Τροποποίηση του άρθρου 5 της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.08.2015 (ΦΕΚ Β'1968) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΦΕΚ B'3086/28.9.2016 Έχοντας υπόψη: 1. Τις
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΠΟΛ.1124/5.9.2016 Συμψηφισμός επιστροφών Φ.Π.Α. από τη Δ.Ο.Υ. με οφειλές στα Τελωνεία από εκτελωνισμούς προϊόντων Με αφορμή ερωτήματα Τελωνείων και
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. ΠΟΛ.1130/9.9.2016 Κοινοποίηση της με αριθ. πρωτ. 148/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27