Φ.Π.Α.

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για τον Φ.Π.Α..

Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Αρ.Πρωτ.: 24805/2017 Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Αθήνα, 14.3.2017 1. ΕΝΙΑΙΑ
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΔΕΛ Β 1062442 ΕΞ 2017 Τύπος Οριστικής Πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ και Πράξης Επιβολής Προστίμου. ΦΕΚ B'1606/10.5.2017 Έχοντας υπόψη: 1.
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΠΟΛ.1073/2017 Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ Αθήνα, 10.5.2017 Κοινοποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΠΟΛ.1070/2017 Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΠΟΛ.1053/2017 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ. 1130/2016. Αθήνα, 4.4.2017 Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΠΟΛ.1052/2017 Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ. Αθήνα, 4.4.2017 Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΠΟΛ.1023/2017   Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος από υποκείμενους στο φόρο στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΔΕΦΚΦ Δ 1032572 ΕΞ 2017 Διευκρινίσεις επί της αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1181343 ΕΞ/9.12.2016 εγκυκλίου -παράδοση (πώληση) εμπορευμάτων με
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΑΤΚΕ 0000907 ΕΞ2017/306/25.1.17 Η κοινοτική οδηγία του ΦΠΑ δεν προβλέπει άλλη δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή στα ακίνητα. Α. Το
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΠΟΛ.1010/2017 Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν