Φ.Π.Α.

Εγκύκλιοι, αποφάσεις και άρθρα για τον Φ.Π.Α..

Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΠΟΛ.1203/2016 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή. ΦΕΚ B'4396/30.12.2016​ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΠΟΛ.1191/30.12.2016 Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΠΟΛ.1199/30.12.2016 Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» - Έντυπο 012 - Φ.Π.Α. ΦΕΚ B'4344/30.12.2016 Έχοντας υπόψη: 1. Τις
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΠΟΛ.1202/22.12.2016 Κοινοποίηση της 6/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περιπ. δ' της παραγράφου 2
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΠΟΛ.1201/28.12.2016 Οδηγίες για ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών από 1.1.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410/2016 σχετικά με
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΠΟΛ.1180/20.12.2016 Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης. ΦΕΚ B'4086/20.12.2016 Έχοντας
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΔΕΦΚΦ Δ 1150421 ΕΞ 18.10.2016 Κοινοποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1149/3.10.2016-Τροποποίηση της αρ.πρωτ ΠΟΛ.1338/96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ B'1725) - Μείωση ορίου αποδείξεων
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΔΕΦΚΦ 1147939 ΕΞ 12.10.2016 Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1140/14.09.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.- Στέρηση του δικαιώματος απαλλαγής από Φ.Π.Α. ΣΧΕΤ: Η αρ.πρωτ.
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ 242/2016 Απαλλαγή άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CEDEFOP. Αριθμός γνωμοδότησης 242 12016 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ