Κ.Φ.Δ
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1026/2017 Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1020/2017 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
  .     ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 23.01.2017 ΕΝΦΙΑ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις:
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
  .   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 23.1.2017 ΕΝΦΙΑ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις: α.
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 23.01.2017  ΕΝΦΙΑ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1019/2017 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1163/2016 (Β'3779/23.11.2016) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1014/2017 Πράξεις της Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με τέλη κυκλοφορίας δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής Με αφορμή
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1002/2017 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013. ΦΕΚ B'114/24.01.2017 Ο