Κ.Φ.Δ
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1051/2017 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ Β'179) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. ΦΕΚ B'1148/3.4.2017
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  Τι είναι η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού; Η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) προβλέπεται στις Συμβάσεις Αποφυγής
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1026/2017 Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1020/2017 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
  .     ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 23.01.2017 ΕΝΦΙΑ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις:
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
  .   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 23.1.2017 ΕΝΦΙΑ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις: α.
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 23.01.2017  ΕΝΦΙΑ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου