ΛΟΙΠΑ
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Δ ΕΙΣΠΡΕ 1042495 ΕΞ2017 Ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης προσκλήσεων πιστωτών στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Αριθ. 31637/2017 Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε. ΦΕΚ Β'928/20.3.2017 Έχοντας υπόψη: 1.
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΔΕΦΚΦ Γ 1039149 ΕΞ2017 Παροχή οδηγιών σχετικά με την αναλογική καταβολή του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Κ.Υ.Α. Γ/ΕΞ/1435/21.2.2017 Mεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτωνnτου άρθρου 69 Γ του ν.4270/2014 στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Γραμματείας της
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1035/2017 Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών Αθήνα, 3.3.2017 Με αφορμή ερωτήματα που
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. Αριθ. Πρωτ: 5951/2017 Εφαρμογή Ν.4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) - Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων»
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΠΟΛ.1028/2017 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων Αθήνα, 22.2.2017 Α. Απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων
Written by: AdminV (has written 8660 articles)
. ΑΤΚΕ 0000912 ΕΞ 2017/62/25.1.2017 Πλειστηριασμοί κατοικιών (κοινοβουλευτικός έλεγχος - απάντηση σε ερώτηση βουλευτή) Σε απάντηση της ερώτησης, που κατέθεσε