ΛΟΙΠΑ
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1065/2017 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών Μοσχάτο, 12.4.2017 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1067/2017 Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας Αθήνα, 20.4.2017 Κατόπιν, γραπτών και προφορικών ερωτημάτων φορολογουμένων σχετικά
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1066/2017 Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. Αθήνα, 13 Απριλίου 2017 (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1059/2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής. ΦΕΚ Β'1325/19.4.2017 Έχοντας υπόψη:
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΠΟΛ.1058/2017 Ταμειακή βεβαίωση οφειλών σε βάρος διαγραφείσας από το Μ.Α.Ε. ανώνυμης εταιρείας Αθήνα, 10.4.2017 Θέμα : «Κοινοποίηση σε φωτοαντίγραφο
Written by: AdminV (has written 8843 articles)
. ΔΕΦΚΦ 1054138 ΕΞ 2017 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης