ΛΟΙΠΑ
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 20.122016 Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. ΦΕΚ B'4092/20.12.2016
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Κ.Υ.Α 124456/0092/19.12.2016 Μεταφορά αρμοδιότητας πληρωμής συντάξεων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ. ΦΕΚ B'4074/19.12.2016 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΣτΕ 3325/2015 Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Μαρτίου
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Φ15/ οικ.129941/1502/2016 Εγκύκλιος περί την έκδοση αδειών λειτουργίας αποθηκών φαρμάκων Mε δεδομένες τις διατάξεις του Ν.Δ.96/1973 (ΦΕΚ A'172) περί
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Π.Α.Υ. 209/2016 Σύσταση επιτροπής επιχειρησιακού σχεδιασμού με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.». ΦΕΚ
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Αριθ. Γ5 (α) οικ. 90552 ΦΕΚ Β’ 3890/02.12.2016 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Αριθμός Γνωμοδότησης 282/2016 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ E' ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 2016 Σύνθεση: Πρόεδρος: Μεταξία Ανδροβιτσανέα,