ΛΟΙΠΑ
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Κ.Υ.Α 543/34450/2017 Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα. ΦΕΚ Β’ 1145/03.04.2017 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη:
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Κ.Υ.Α 16228/2017 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων. ΦΕΚ Β’ 1723/18.5.2017
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Κ.Υ.Α αριθ.8592/2017 Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων. ΦΕΚ Β’ 1750/19.05.2017 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. α) Του
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Κ.Υ.Α. αριθ.45231/2017  Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016, (Α'240).  ΦΕΚ B'445/27.4.2017 Έχοντας
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΠΟΛ.1065/2017 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών Μοσχάτο, 12.4.2017 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΠΟΛ.1067/2017 Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας Αθήνα, 20.4.2017 Κατόπιν, γραπτών και προφορικών ερωτημάτων φορολογουμένων σχετικά
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. ΠΟΛ.1066/2017 Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. Αθήνα, 13 Απριλίου 2017 (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της