ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

ΕΦΚΑ: Ενημερωτικό Σημείωμα για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους

. Ενημερωτικό Σημείωμα για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους Γενικά – Βάση υπολογισμού εισφορών Από 1.1.2017, το σύστημα ασφαλιστικών κλάσεων – κατηγοριών παύει να ισχύει. Βάση υπολογισμού για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση της δραστηριότητας, που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Κατά τη…

Continue Reading
ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Σημειώσεις για το νομοσχέδιο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρηματιών»

. Σημειώσεις για το νομοσχέδιο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρηματιών» Την Τετάρτη 22.2.2017 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης νομοσχέδιο για τον περιβόητο «εξωδικαστικό συμβιβασμό» όπου στόχος είναι να ψηφιστεί στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης και να εφαρμοστεί πριν από το καλοκαίρι. Ο νόμος θα απευθύνεται σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις…

Continue Reading
ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Πρακτικό έκτακτης γενικής συνέλευσης μοναδικού εταίρου της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “….. Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης”

  .     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «…….. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα ….. Ιανουαρίου 2017, ημέρα ……. και ώρα ……  συνήλθε σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σε έκτακτη γενική συνέλευση του εταίρου, στην έδρα της εταιρείας «…….…

Continue Reading
ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Ανακοίνωση για το βιβλίο «Προσωπικές εταιρείες 12.2016»

. Ανακοίνωση για το βιβλίο «Προσωπικές εταιρείες 12.2016» Αναφορικά με το άρθ. 267 του ν.4072/2012 για τη δυνατότητα αναβίωσης προσωπικής εταιρείας που έχει καταστεί μονοπρόσωπη, θέλουμε να ενημερώσουμε το αναγνωστικό κοινό ότι η προθεσμία είναι 4 μήνες, όπως ορθά αναγράφεται στα κάτωθι θέματα: Θ.1.10 σελ. 34 Θ.2.1.4.9 σελ. 79 Τονίζουμε τη συγκεκριμένη προθεσμία, καθώς εκ…

Continue Reading
ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Οι φορολογικές αυξήσεις από 1.1.2017

. Οι φορολογικές αυξήσεις από 1.1.2017 Σύμφωνα με το νέο νόμο από την 1η Ιανουαρίου προβλέπονται αυξήσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία. Οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν επιπλέον σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, όπως, στο πετρέλαιο κίνησης, τον καπνό, τον καφέ, τα εισοδήματα από ενοίκια και η σταθερή τηλεφωνία/ίντερνετ. Ειδικότερα: Αυξήθηκε ο Ειδικός Φόρος…

Continue Reading
ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Ανακοίνωση για το βιβλίο «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΕ & ΙΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.», 4η Έκδοση

. Ανακοίνωση για το βιβλίο «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΕ & ΙΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.», 4Η Έκδοση Σας ενημερώνουμε ότι στο παράδειγμα του θέματος 1.35.15 στη σελίδα 373, υπάρχει αριθμητικό λάθος, καθώς εκ παραδρομής ο φόρος εισοδήματος επί των καθαρών κερδών, χωρίς τη μείωση της ζημίας από προηγούμενη χρήση. Ως εκ τούτου, παραθέτουμε διορθωμένο το συγκεκριμένο…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Γνωστοποίηση της υπ’αριθμ. 136/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) σχετικά με την επίσχεση εργασίας

. Γνωστοποίηση της υπ’αριθμ. 136/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) σχετικά με την επίσχεση εργασίας Με το υπ’αριθ.πρωτ. Α23/268/8/2016 έγγραφο με τίτλο “Γνωστοποίηση της υπ’αριθμ. 136/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) σχετικά με την επίσχεση εργασίας”, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κοινοποίησε στα Υποκαταστήματά του την ανωτέρω Γνωμοδότηση: α) ο ασφαλιστικά καλυπτόμενος χρόνος για…

Continue Reading
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Για τον υπολογισμό του ωρομισθίου των εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

. Για τον υπολογισμό του ωρομισθίου των εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. Αναρτήθηκε η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με αριθμό: Αρ. Πρωτ. 41919/909 σχετικά με τον υπολογισμό του ωρομισθίου των διδασκόντων και των καθηγητών στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών καθώς επίσης στην εγκύκλιο αναφέρονται οι ημέρες διακοπών και οι ημέρες αργίας…

Continue Reading
Τα άρθρα σας ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Πόθεν έσχες (Συμπληρωματικό άρθρο)

Πόθεν έσχες (Συμπληρωματικό άρθρο)       Σε συμπλήρωση του άρθρου μας με θέμα «Πόθεν έσχες» που δημοσιεύτηκε στο 17ο τεύχος του TaxPress Emagazine, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε από την Γ’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης το υπ’ αριθ.…

Continue Reading
ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ

Φορολογιστική Σύνοψη μήνα Σεπτέμβρη 2016

. Φορολογιστική Σύνοψη μήνα Σεπτέμβρη 2016 Παρακολουθώντας τον μήνα που μας πέρασε θα μπορούσαμε να πούμε ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τις υποχρεώσεις που έχει ένας λογιστής καθώς προστίθενται ολοένα και περισσότερες (βλ. sepenet). ΕΝΦΙΑ/Ε9 Μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ φυσικών και νομικών προσώπων στις 28 Αυγούστου 2016 και τις απαλλαγές/μειώσεις με βάση…

Continue Reading
s2Member®