ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αποφάσεις και εγκύκλιοι υπουργείου Ανάπτυξης.

Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Κ.Υ.Α Αριθ. 543/34450/2017 Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα. ΦΕΚ Β'1145/3.4.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη:
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Κ.Υ.Α Αριθ. οικ. 21559/732/25.5.2016 Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (Α'237) προθεσμίας υποβολής
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Αρ.Πρωτ. 17713/384/14.4.2016 Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Αρ.Πρωτ. Ε40/907/14.12.2015 Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016. ΣΧΕΤ.: Το με
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
. Φ.80000/οικ.39349/1341/10.9.2015 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α'80/2015), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 30
Written by: AdminV (has written 9037 articles)
  Αριθμ.51013/ΔΒΠ 738/12.5.2015 (ΦΕΚ Β'962/28.05.2015) Ανασύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 15 του
Written by: K (has written 611 articles)
Υπ. Οικ. – Αρ. Πρωτ. 2/43456/0026 / 07.11.2014 ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων από την Οικονομική Επιτροπή Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με
Written by: Admin (has written 6075 articles)
Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ / Φ.Α.2.1 / 32230 Θέμα: Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και