ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποφάσεις και εγκύκλιοι υπουργείου Εργασίας.

Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Φ.80000/ΟΙΚ.48653/1865/30.11.2016 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Αρ.Πρωτ: 175199/18.11.2016 Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών. Σχετ.: α) Η υπ΄ αρίθμ. 100984/7.7.2016 εγκύκλιος του Ταμείου. β) Το υπ αρίθμ΄
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Φ80020/οικ.52802/Δ15.915/2016 Εφαρμογή των περ. β και γ της παρ. 4 του άρθ. 35 του ν.4387/2016 Σχετ.: 1) Η αρ.
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Φ80000/42846/1648/4.10.2016 Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 13 6/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο την υπ΄ αριθμ 136/2016 γνωμοδότηση
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Φ80000/48596/1863/11.11.2016 Συντάξεις λόγω θανάτου Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/2016), με την επεξεργασία και
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
  Αθήνα, 04.11.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                          ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                               
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Φ.10070/50569/1937/8.11.2016 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85/12.5.2016) – Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Φ 80020/οικ.43434/Δ15.734/7.11.2016 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α'85/12-5-2016) Σε συνέχεια της αρ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30.6.2016
Written by: AdminV (has written 8162 articles)
. Φ.80020/44136/Δ.15.747 Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία.