ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποφάσεις και εγκύκλιοι υπουργείου Εργασίας.

Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. Αριθμ. 16072/310/2017 Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας. ΦΕΚ B'1307/13.4.2017 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. ΕΦΚΑ Σ48/34/2017 Μηχανογραφική τακτοποίηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016. Αθήνα, 13.4.2017 Σχετ: α) Η
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. Αρ.Πρωτ.: οικ. 15726/605/2017 Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 18 του ν.
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. Φ80000/οικ.17002/739/2017 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 Αθήνα, 7.4.2017
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. Υπουργείο Εργασίας Εγκ. 119 Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. Φ.10043/οικ.14224/430/2017 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 Αθήνα, 31.3.2017
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. Φ.40021 /οικ.15545/668/2017 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 95 του ν.4461/2017 (Α'38) Αθήνα, 31.3.2017 Σχετ.: Τα αριθμ. Φ.40021/οικ.7559/327/20.2.2017 (ΑΔΑ:ΩΕΜΛ465Θ1Ω-ΔΟΡ), Φ.40021/οικ.9522/428/28.2.2017 (ΑΔΑ:7Δ69465Θ1Ω-Λ6Δ), Φ.40021/οικ.10554/465/7.3.2017
Written by: AdminV (has written 8842 articles)
. Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 16/2017 Διαβίβαση του Πίνακα Α' Η ίδρυση του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου 4387/2016