ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ

Αποφάσεις και εγκύκλιοι υπουργείου Οικονομικών.

Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1008198 ΕΞ 2017 Φορολόγηση αποθεματικού Α.Ε. μετά τη μετατροπή της εταιρείας αυτής σε ΑΕΕΑΠ Κοινοποίηση της αριθ.249/2016
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017 Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ' επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017 Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες.
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΠΟΛ.1003/2017 Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας. Με αφορμή ερωτήματα προς την υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΠΟΛ.1203/2016 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή. ΦΕΚ B'4396/30.12.2016​ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΠΟΛ.1191/30.12.2016 Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. ΠΟΛ.1199/30.12.2016 Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» - Έντυπο 012 - Φ.Π.Α. ΦΕΚ B'4344/30.12.2016 Έχοντας υπόψη: 1. Τις
Written by: AdminV (has written 8441 articles)
. Κ.Υ.Α 61501/3398/30.12.2016 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017. ΦΕΚ Β'4330/11.1.2017 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ