ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ

Αποφάσεις και εγκύκλιοι υπουργείου Οικονομικών.

Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1021836 ΕΞ 2017 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο τεχνικής ΑΕ για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016   Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. Αριθμ. 17730/2017 Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΠΟΛ.1020/2017 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1021624 ΕΞ 2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 σε περίπτωση μεταβίβασης αποχαρακτηρισμένου λεωφορείου ενταγμένο
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΔΕΑΦ Β 1014217 ΕΞ 2017 Φορολογική μεταχείριση της αξίας των μηχανημάτων που χρησιδανείζει επιχείρηση σε πελάτες της, με βάση
Written by: AdminV (has written 8575 articles)
. ΠΟΛ.1010/2017 Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν