ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1069/2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Σκοπέλου, της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

. ΠΟΛ.1069/2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Σκοπέλου, της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. ΦΕΚ B’1601/10.05.2017 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ Α’238), όπως ισχύει, με τις οποίες με αποφάσεις του…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1073/2017 Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ

. ΠΟΛ.1073/2017 Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ Αθήνα, 10.5.2017 Κοινοποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4467/2017 (ΦΕΚ Α’56/13.4.2017) και παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή τους: 1. Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 προστίθεται μεταβατική διάταξη στην παράγραφο 12 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1072/2017 Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας.

. ΠΟΛ.1072/2017 Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας. Αθήνα, 4 Απριλίου 2017 ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της με αριθμό 287/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους». Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την αριθ. 287/2016 γνωμοδότηση της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

. ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Αθήνα, 3 Μαίου 2017 Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1084102 ΕΞ 1.6.2016 έγγραφό μας…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ

ΔΔΘΕΚΑ Α 1065999 ΕΞ 2017 Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη

. ΔΔΘΕΚΑ Α 1065999 ΕΞ 2017 Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη Αθήνα, 4 Μαϊου 2017 ΣΧΕΤ. H με αριθ. πρωτ. Δ.718/446/27.4.2006 Δ.Υ.Ο.Ο. Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σύμφωνα με: το άρθρο 74 παράγραφος 2γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

. ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 3 Μαίου 2017 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Όπως διευκρινίσθηκε με την ΠΟΛ.1223/2015…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛ.1071/2017 Κοινοποίηση μεταβολών στον ΚΦΕ με το νόμο 4467/2017

. ΠΟΛ.1071/2017 Κοινοποίηση μεταβολών στον ΚΦΕ με το νόμο 4467/2017 Αθήνα, 3 Μαίου 2017 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017 (ΦΕΚ Α’56) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: 1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1070/2017 Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) με ισχύ για το έτος 2017

. ΠΟΛ.1070/2017 Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) με ισχύ για το έτος 2017. Αθήνα, 28.4.2017 Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, στην ελληνική γλώσσα, τον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 47, παρ. 2, περ.…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ

ΔΕΛ Ε 1063400 ΕΞ 2017 Διακοπή εργασιών, ιδιοκτητών κλεμμένων ΦΙΧ οχημάτων

. ΔΕΛ Ε 1063400 ΕΞ 2017 Διακοπή εργασιών, ιδιοκτητών κλεμμένων ΦΙΧ οχημάτων Αθήνα, 21 Απριλίου 2017 Με αφορμή ερωτήματα, που περιήλθαν στην υπηρεσία μας, από φορολογούμενους και Δ.Ο.Υ. και όσον αφορά το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Όπως μας γνώρισε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την ολοκλήρωση της δήλωσης…

Continue Reading
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚ/ΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017 Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά.

. ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017 Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά. Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017 ΣΧΕΤ : Η από………….αίτηση της εταιρείας………….. Απαντώντας στη σχετική αίτηση της εταιρείας………., αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με…

Continue Reading
s2Member®