Η πρωτοποριακή υπηρεσία "Το Αλφαβητάρι του λογιστή", αναφέρεται στην ολοκληρωμένη λογιστική και φορολογική ανάλυση κάθε λήμματος με παραδείγματα.

Τα λήμματα επικαιροποιούνται καθημερινά σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις και περιλαμβάνουν κατηγορίες επαγγελμάτων (λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι κ.λπ.), θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, φορολογικά και λογιστικά ζητήματα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΦΕ, ΦΠΑ, ΕΛΠ, ΚΦΔ κ.λπ.).